Aktualności

26/04/2017

2 maja Fundacja Nagle Sami nie dokonuje zapisów, telefon wsparcia działa

więcej >

Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z pomocy Fundacji Nagle Sami i zapisać się na konsultację lub terapię 2 maja informujemy, że nie będzie to możliwe. Najbliższy dyżur sekretariatu Fundacji będzie w czwartek, 4 maja pod numerem telefonu 502 511 138, w godzinach 11.30- 15.30.

Telefon Wsparcia działa w dniu 2 maja i wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z naszej darmowej pomocy telefonicznej - zapraszamy do kontaktu pod numerem 800 108 108 od godz. 14.00  do godz. 20.00

 

24/04/2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji "Cierpienie, umieranie, żałoba. Aspekty interdyscyplinarne"

więcej >

Fundacja Nagle Sami objęła patronatem konferencję organizowaną przez

Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną

w Elblągu

                               

Poniżej przekazujemy zaproszenie:    

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej pt. Cierpienie, umieranie, żałoba. Aspekty interdyscyplinarne.

Wiodącym tematem Konferencji będzie proces żałoby i odchodzenia osoby bliskiej w kontekście jej śmierci, a także cierpienie temu towarzyszące.

 

Miejsce konferencji:  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ,

                                  ul. Lotnicza 2, Elbląg

 

Data:  31 maja 2017 r.

 

Celem organizowanej Konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (pedagogika, psychologia, medycyna, etyka, filozofia) zajmujących się problematyką cierpienia, procesem żałoby po śmierci osoby bliskiej oraz szeroko rozumianej straty. Powyższa tematyka rozpatrywana będzie dwutorowo. W aspekcie teoretycznym zmierzać będzie ku głębszemu i szerszemu poznaniu podejmowanej problematyki. W aspekcie praktycznym zaś, jej celem będzie poznanie a także wypracowanie nowych możliwości i form pomocy osobom, których dotyczy poruszana problematyka.

Zamierzeniem Konferencji jest interdyscyplinarne i wieloaspektowe rozpatrzenie podjętego zagadnienia.

Zapraszamy do udziału w Konferencji pedagogów, psychologów, lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych, etyków, filozofów oraz przedstawicieli innych nauk zainteresowanych tematyką konferencji.

 

Zgłaszanie udziału w konferencji:

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełnioną
Kartę zgłoszenia na adres:  konferencja.pedagogika@euh-e.edu.pl   do 10 maja 2017 roku.

 

We wszystkich sprawach organizacyjnych kontakt z sekretarzem konferencji – nr telefonu: 793 028 249 – dr Joanna Domańska

 

Zakwaterowanie w hotelu***: „ARBITER” (http://www.arbiterhotel.pl) 82-300 Elbląg, Pl. Słowiański 2, tel. 055 230 61 91  w centrum miasta. Opłata za dobę/nocleg dn.30/31 maja, bez śniadania wynosi 55 zł., ze śniadaniem – 75 zł. Jest to cena promocyjna, dla uczestników konferencji. Opłatę ponosi uczestnik Konferencji. Organizator Konferencji zapewnia rezerwację, po uprzednim zaznaczeniu przez uczestnika w karcie zgłoszenia prośby o zarezerwowanie miejsca.

 

Opłata za udział w konferencji wynosi:

- udział czynny: 150 zł (w tej kwocie zawiera się publikacja artykułu)

- udział bierny: 100 zł

     Udział w konferencji:

Udział czynny:

Udział bierny:

Udział w obradach Konferencji

TAK

TAK

Prezentacja zgłoszonego tematu/referatu

TAK

NIE

Certyfikat uczestnictwa czynnego w Konferencji - z  potwierdzeniem prezentacji zgłoszonego tematu/referatu

TAK

NIE

Certyfikat uczestnictwa biernego w Konferencji - bez potwierdzenia prezentacji zgłoszonego tematu/referatu

NIE

TAK

Materiały konferencyjne

TAK

TAK

Egzemplarz z publikacją zgłoszonego tematu/referatu

TAK

NIE

Przerwy kawowe i obiadowa

TAK

TAK

 

Prosimy o uiszczenie pełnej opłaty konferencyjnej w nieprzekraczalnym terminie 10 maja 2017 roku na konto EUH-E, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg.

Nr konta:        59 1060 0076 0000 3210 0015 0929   BPH S.A. O/ Elbląg

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

 

Na dowodzie wpłaty należy podać tytuł konferencji: Cierpienie, umieranie, żałoba. Aspekty interdyscyplinarne.

 

Faktury będą wystawiane przez EUH-E na osobę lub instytucję, z konta której zostanie dokonana płatność. Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne,  poczęstunek w dniu konferencji (przerwa kawowa i obiad), publikację (w przypadku udziału czynnego).

 

Organizatorzy przewidują publikację referatów w recenzowanych, punktowanych czasopismach: Acta Elbigensia (4 pkt), Polish Journal of Social Science (5 pkt). Referaty, które nie uzyskają aprobaty recenzentów ze względu na ich tematykę lub zawartość nie będą publikowane i nie przewiduje się zwrotu kosztów publikacji. Ostateczna decyzja o opublikowaniu i zaszeregowaniu do odpowiedniego pisma, zależeć będzie od recenzentów.

 

                                                                                                                              

ACTA ELBIGENSIA  (4 pkt)                                 Polish Journal of Social Science (5 pkt)

Wymogi redakcyjne dla autorów                              Wymogi redakcyjne dla autorów

 

Harmonogram konferencji

 • do 10 maja 2017                   – przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji
 • do 17 maja 2017                   -  informacja o przyjęciu tematu referatu na konferencję
 • do 10 maja 2017                   – dokonanie pełnej opłaty za udział w konferencji
 • do 9 lipca  2017                     – nadesłanie artykułu naukowego do publikacji

 

 

Komitet Naukowy konferencji:

 

Dr hab. Józef Binnebesel, Prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Zbigniew Bohdan, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Dr hab. Tomasz Biernat, Prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Przemysław Grzybowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Krzysztof Kalka, Prof. EUH-E, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Dr hab. Zbigniew Korsak, Prof. EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, Prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Prof. zw. dr hab. Bogdan Pietrulewicz - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Prof. zw. dr hab. Jan Żebrowski, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

 

Patronaty Honorowe Konferencji:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin

Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu – dr Zdzisław Dubiella, Prof. EUH-E

Prezydent Miasta Elbląg - Witold Wróblewski

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Nowacki

Dyrektor Naczelna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – Elżbieta Gelert

Prezes Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku – Alicja Stolarczyk

Fundacja ,,Dr Clown”

Fundacja NAGLE SAMI

 

 

Sekretarz organizacyjny Konferencji :

 Dr Joanna Domańska

 

 

06/04/2017

„Dwie sekundy przed cudem” Agnès Ledig - recenzja

więcej >

Ludzie, których kochaliśmy już nigdy nie będą tam, gdzie byli, ale są wszędzie tam, gdzie my jesteśmy” Aleksander Dumas

Książka Agnès Ledig wydaje się być z początku zwyczajną beletrystyką. Los splata drogi samotnej matki i jej kilkuletniego synka Ludovica (Lulu), rozwiedzionego mężczyzny i jego syna, którego żona popełniła samobójstwo. I mimo, że jest tam delikatnie zarysowany wątek żałoby, to nie jest on głównym tematem powieści. Wszystko się jednak zmienia, kiedy Lulu umiera.

Od tego momentu zmienia się charakter całej lektury, która może okazać się dla wielu pomocną i wartościową pozycją. „Dwie sekundy przed cudem” to książka nie tylko dla osób w żałobie, ale również dla tych, którzy im towarzyszą. Pokazuje jak każdy różnie radzi sobie z żałobą jej przeżywaniem, oraz na jakie różne sposoby staramy się wspierać bliskich w ich cierpieniu. Autorka wskazuje, że „czasami życie jest ciężkie i czasami nic nie możemy na to poradzić” i jedyne co nam, pozostaje to po prostu być.

Książka nie jest jednak terapeutycznym poradnikiem ani podręcznikiem jak zajmować się osobą w żałobie. Nie ma tutaj żadnych punktów i „złotych porad” jak sobie poradzić z żałobą. Pokazuje ona natomiast jak bardzo ważne jest ludzkie podejście i danie sobie i innym prawa do przeżywania żałoby na własny, niepowtarzalny sposób. Wszystkie wskazówki są w bardzo delikatny sposób wplecione w opowieść o życiu trzech bohaterów.

Lektura jest lekka i przyjemna. Nawet w momentach kiedy zderzamy się z życiowymi katastrofami głównych bohaterów,  jest napisana w taki sposób, że nie boimy się czytać dalej. Raczej czujemy, że i postacie, i my sami jesteśmy „zaopiekowani” przez bardzo ciepły przekaz autorki.

„Dwie sekundy przed cudem” to powieść, która wyrosła z własnych doświadczeń autorki. Ledig nigdy nie chciała zostać pisarką, jednak swój talent odkryła w najmniej oczekiwanym momencie. Wtedy kiedy jej syn chorował na białaczkę, a ona pisała dziennik. I tak powstała książka-terapia.

Motto głównej bohaterki brzmi: „Nie opuszczaj rąk, bo możesz to zrobić na dwie sekundy przed cudem” (arabskie przysłowie). I to jest też myśl przewodnia – nawet w momencie, kiedy jest nam najtrudniej, kiedy tracimy bliskich i cały nasz świat runął, warto nie opuszczać rąk, ponieważ nigdy nie wiemy co jeszcze przed nami.

Michaela Dłużniewska

Psycholog Fundacji Nagle Sami

Książka do kupienia na:

https://www.motyleksiazkowe.pl/literatura/30884-dwie-sekundy-przed-cudem-9788394762605.html 

 

04/04/2017

12 maja - szkolenie: wsparcie rodziców po poronieniu lub stracie okołoporodowej

więcej >

Do kogo skierowane jest szkolenie?

pielęgniarki, położne, psycholodzy, studenci psychologii

Celem szkolenia jest przygotowanie personelu medycznego, pielęgniarek i położnych do towarzyszenia pacjentkom i ich rodzinom w obliczu poronienia lub utraty okołoporodowej. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy uzyskają wiedzę na temat przebiegu procesu żałoby i jej specyfiki wynikającej ze śmierci dziecka w okresie ciąży lub tuż po jej zakończeniu. Dowiedzą się także, w jaki sposób wspierać pacjentkę i jej bliskich, kiedy warto rekomendować skorzystanie z pomocy psychologicznej i gdzie można ją uzyskać, a także jakie prawa przysługują rodzicom po stracie dziecka. Podczas szkolenia podejmiemy również temat roli położnej w przygotowaniach rodziny do kolejnej ciąży.

Cel główny: przygotowanie personelu medycznego, pielęgniarek i położnych do towarzyszenia pacjentkom i ich rodzinom w obliczu poronienia lub utraty okołoporodowej.

Program szkolenia:

 • Doświadczenie utraty – poronienie i śmierć okołoporodowa.
 • Proces żałoby – definicja, etapy, możliwe reakcje.
 • Towarzyszenie pacjentce w żałobie – dobre praktyki.
 • Potrzeby rodziców po stracie.
 • Prawa rodziców w obliczu śmierci dziecka.
 • Wsparcie rodziców w przygotowaniu do kolejnej ciąży.
 • Jak radzić sobie z własnymi emocjami przy wspieraniu osób w żałobie, walka ze stresem, techniki na odpowiednie „filtrowanie emocji”

 

Prowadzący:

Anna Sokołowska — psycholog w szkoleniu psychoterapeutycznym; prowadzi terapię indywidualną i grupy wsparcia dla osób w żałobie

Milena Pacuda — psycholog specjalizująca się w pracy warsztatowej indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą w żałobie

Czas trwania: 1 dzień

Liczba uczestników: 6 – 15 osób

Cena*: 400 zł, 

* Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa

Terminy szkolenia w 2017 roku:

 • 12 maja, godz. 9 — 17 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres: szkolenia@naglesami.org.pl 

Oświadczenie dotyczące VAT, o którym mowa w formularzu zgłoszeniowym

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

mail: szkolenia@naglesami.org.pl

telefon:  +48 22 633 54 25

 

28/03/2017

"Jestem pewna, że nowe życie zacznie się dla mnie gdy..."

więcej >

Przekazujemy w naszym, niezwykle wolnym tłumaczeniu, listę postanowień, którą stworzyła jedna z amerykańskich blogerek, aby ze skoncentrowanej, na żalu, smutku i stracie, zacząć odzyskiwać równowagę i ruszyć do przodu z nowym życiem:

„Jestem pewna, że nowe życie zacznie się dla mnie gdy:

 • będę rozwijała nowe umiejętności, zainteresowania
 • będę gotować wspaniałe obiady dla własnej przyjemności
 • przyjmę do wiadomości i zdam sobie sprawę z tego, że żałobę każdy przeżywa na swój własny sposób. I mogę zdecydować się na tę podróż zgodnie z własnym rozkładem jazdy, we własnym tempie, stylu i z humorem
 • daję sobie pozwolenie na uzdrowienie moich ran po stracie. Postaram się myśleć pozytywnie, więcej się cieszyć, aby przejść przez ten czas żałoby
 • uważam, że porażki są formą nauki. Nie będę się dobijać, dlatego że jestem w słabej formie, bo trzyma mnie żałoba i żal. Więcej wyrozumiałości dla siebie samej!
 • będę wdzięczna za miłość jaką miałam i chociaż moja żałoba jest głęboka, postaram się przekonać samą siebie, że nostalgia jest słodka i skupię się nie na braku, ale na tym jak było dobrze, gdy nasza miłość żyła
 • będę sobie pozwalać na gniew i czasowe szaleństwo jakie ze sobą przynosi
 • będę wdzięczna za smutek i żal, które nie odejdą i za strach przed tym, że jednak kiedyś mogę ich nie odczuwać…
 • będę się cieszyć z małych rzeczy, małych sukcesów, jakby były ogromne
 • będę cenić życie i to co jest teraz, jako cenny dar
 • nie będę postrzegać siebie jako ofiary
 • w pełni uświadomię sobie i zaakceptuję fakt, że osoba, która odeszła chciałaby, abym cieszyła się życiem”

Oryginalny tekst:

http://www.huffingtonpost.com/entry/the-ultimate-goal-in-grief-embracing-a-new-life_us_58d7fabee4b0c0980ac0e734

Drodzy Czytelnicy! Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona była Wam jak najbardziej pomocna. Pamiętajcie jednak, że każda życiowa sprawa, problem, zagadnienie jest wyjątkowe i indywidualne, może wymagać profesjonalnej pomocy.
Nasza strona nie jest poradnikiem, ani encyklopedią wiedzy.
Fundacja Nagle Sami, nasi współpracownicy i przyjaciele dokładają wszelkich profesjonalnych starań, ale ze względu na zawiłość większości spraw, nie mogą ponosić odpowiedzialności, za działania podejmowane przez Was na podstawie zawartych tu informacji.

© 2012 Fundacja Nagle Sami. Wszelkie prawa zastrzeżone.