porady prawne

Gdzie szukać pomocy prawnej ?

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, każdy kto złoży oświadczenie, o braku możliwości samodzielnego zasięgnięcia profesjonalnej pomocy prawnej, bez uszczerbku dla utrzymania siebie, może otrzymać nieodpłatną pomoc prawną, w formie porady. Poradnictwo to prowadzonej jest przez Urzędu Miast / Gmin.
Szczegóły i lista punktów poradniczych: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Profesjonalni pełnomocnicy

Zwracamy uwagę, że w polskim systemie prawnym osobami uprawnionymi do udzielania porad prawnych i reprezentowania w postępowaniach są WYŁĄCZNIE osoby wpisane na listy ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH, a w sprawach podatkowych także DORADCY PODATKOWI.
Uczulamy, by korzystając z porad prawnych sprawdzać podmioty z których pomocy chcą Państwo korzystać. Zwłaszcza, jeżeli sprawa dotyczy odszkodowań, zadośćuczynień za wypadki, czy rent wyrównawczych.
Zalecamy, aby zawsze były to kancelarie prowadzone przez osoby mające właściwe kompetencje i doświadczenie. Bardzo łatwo znaleźć pełnomocnika profesjonalnego, albo zweryfikować status zawodowy dzięki rejestrom samorządów zawodowych:
Listę adwokatów i radców prawnych znaleźć można tu:
http://kirp.pl/wyszukiwarka-radcow-prawnych/
http://www.adwokatura.pl/aktualnosci/rejestr-adwokatow/
Lista doradców podatkowych: https://krdp.pl/doradcy.php
Rejestr notariuszy: http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Prawo pomocy - pełnomocnik profesjonalny z urzędu / zwolnienie z kosztów postępowania

W ramach prowadzonych postępowań, związanych ze śmiercią osoby bliskiej, tak cywilnych jak i karnych, w sytuacji gdy skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika mogłoby narazić na uszczerbek dla utrzymania siebie lub/i rodziny, każdy ma prawo starać się o zwolnienie z kosztów i przyznanie pełnomocnika z urzędu, którego honorarium pokryje Skarb Państwa.
Trzeba wskazać, że Ustawodawca uznaje prawo pomocy za ostateczność, a ostateczna decyzja zawsze należy do Sądu, oceniającego sytuację majątkową wnioskodawcy na podstawie przedłożonych dokumentów i wniosku.
Aby wniosek był rozpatrzony, konieczne jest złożenie go wraz z oświadczeniem i załącznikami, poświadczającymi koszty utrzymania, wydatki, stan zdrowia, stan społeczny.
Załącznik: Oświadczenie do wniosku…, dostępny jest tu: https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014.pdf, lub w każdym Sądzie.

Drodzy Czytelnicy! Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona była Wam jak najbardziej pomocna. Pamiętajcie jednak, że każda życiowa sprawa, problem, zagadnienie jest wyjątkowe i indywidualne, może wymagać profesjonalnej pomocy.
Nasza strona nie jest poradnikiem, ani encyklopedią wiedzy.
Fundacja Nagle Sami, nasi współpracownicy i przyjaciele dokładają wszelkich profesjonalnych starań, ale ze względu na zawiłość większości spraw, nie mogą ponosić odpowiedzialności, za działania podejmowane przez Was na podstawie zawartych tu informacji.

© 2012 Fundacja Nagle Sami. Wszelkie prawa zastrzeżone.