współpracują z nami

psychologowie

Alicja Biłozor (Wrocław)

Jest psychoterapeutą, certyfikowanym coachem, trenerem i asesorem. Proces certyfikacji terapeutycznej realizuje w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, w ramach Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt. Jest również studentką Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologia ze specjalizacją psychologia kliniczna
 
Od kilku lat wspiera Klientów w ich rozwoju osobistym oraz w pokonywaniu trudności, których mają okazję doświadczyć na swojej drodze życiowej. Koncentruje się na pracy z klientem indywidualnym oraz na grupowych procesach diagnozy kompetencji i edukacji interpersonalnej oraz biznesowej, w sferze tworzenia i utrzymywania efektywnych relacji międzyludzkich. Jako akredytowany coach pracuje zgodnie ze standardami International Coach Federation z wykorzystaniem metodologii Gestalt.
 
W Fundacji prowadzi grupę wsparcia dla osób w żałobie we Wrocławiu.

kontakt: wroclaw@naglesami.org.pl

Anna Bobowicz (Łódź)

Psycholog, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, ze specjalizacją psychologia zdrowia i kliniczna oraz studiów podyplomowych z zakresu psychoonkologii na SWPS w Warszawie. Ukończyła szkolenie z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Od ponad pięciu lat pracuje w Hospicjum Domowym i Poradni Medycyny Paliatywnej, prowadzonych w ramach NZOZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej, gdzie zajmuje się wsparciem indywidualnym pacjentów i ich rodzin oraz prowadzi grupy wsparcia dla osób w żałobie. Na kursie dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych szkoli zakresie komunikacji w rodzinie chorego oraz pomocy osobom w żałobie.

W Fundacji prowadzi grupy wsparcia dla osób w żałobie.

 kontakt: lodz@naglesami.org.pl

Anna Bogdańska (Warszawa)

Absolwentka Wydziału Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych UW, psychoterapeuta szkolący się w Polskim Instytucie Ericksonowskim (akredytacja PTP), dodatkowo studiuje psychologię kliniczną i zdrowia na SWPS

doświadczenie zawodowe: oddział dzienny psychiatryczny Szpitala Bielańskiego, Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Zakaźnego w Warszawie (praca z pacjentami zakażonymi HIV), usługi specjalistyczne w fundacjach Vital i Zdrowie (praca z pacjentami przewlekle chorującymi psychicznie).

W fundacji Nagle Sami prowadzi psychoterapię indywidualną.

Ewa Bytniewska (Warszawa)

Psychoterapeutka, doradca psychologiczny, pedagog, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w trakcie szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W Fundacji Nagle Sami prowadzi psychoterapię indywidualną.

Michaela Dłużniewska (Warszawa)

Absolwentka psychologii  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych – Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie w trakcie Studiów Podyplomowych – Psychoonkologia, na Uniwersytecie SWPS.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu Klinicznym – oddział onkologiczny oraz psychiatryczny w Žilinie (Słowacja), w Care Experts  (opieka nad osobami z), oraz w Fundacji Hospicjum Onkologicznym św. Krzysztofa i Fundacji Dobrze, że jesteś.

W Fundacji pracuje jako koordynator Telefonu Wsparcia dla osób w żałobie, jeździ na interwencje kryzysowe oraz prowadzi szkolenia oraz biblioteczkę fundacyjną. Zajmuje się również sprawami biurowymi i organizacyjnymi.

Edyta Grzegory (Warszawa)

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie w  trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zdobywała m.in. na Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym Szpitala Bielańskiego w Warszawie, w Fundacji Hospicjum Onkologiczne Świętego Krzysztofa oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Uczestniczy w wielu warsztatach i szkoleniach, stale rozwijając swoje umiejętności. Posiada także kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradztwie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz „miękkiego” HR.

W Fundacji zajmuje się m.in. szkoleniami oraz działaniami związanymi z rozwojem organizacji.  

Anna Jaglińska (Warszawa)

Psycholog, Psychoterapeutka. Ukończyła całościowe szkolenie dla trenerów. Obecnie w trakcie szkolenia z psychoterapii w Studium Psychoterapii i Szkole Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” oraz w warszawskich organizacjach pozarządowych: Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi, Stowarzyszeniu Lambda Warszawa. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


W Fundacji Nagle Sami prowadzi psychoterapię indywidualną.

dr Piotr Kiembłowski (Warszawa)

Psycholog, absolwent Wydziału Psychologii UW, ukończył szkolenie z systemowej terapii rodzin przy ZTR Collegium Medicum UJ. Pracował wiele lat jako wykładowca akademicki i  psychoterapeuta . Posiada również doświadczenie jako trener prowadzący szkolenia z tzw. „miękkich” kompetencji dla kadry menedżerskiej i specjalistów.  

Członek Zarządu Fundacji, pracuje jako terapeuta i osoba zarządzająca działem szkoleń. Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną.

Monika Kincel (Warszawa)

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła psychologię i filozofię na Uniwersytecie Śląskim oraz Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Doświadczenie kliniczne zdobywała na oddziale psychiatrycznym Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Specjalistycznego Mazowieckiego Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

Pracowała w szkole podstawowej w Sokołowie Podlaskim, wspierając dzieci i rodziców oraz Fundacji ITAKA, pomagając bliskim zaginionych osób. Pracowała z osobami niepełnosprawnymi, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, młodzieżą chorującą na cukrzycę.

W Fundacji prowadzi psychoterapię indywidualną oraz wyjazdowe interwencje psychologiczne.

Tomasz Kościelny (Warszawa)

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończył m.in. Praktyczną Psychologię Społeczną.

Pracował m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach, Hospicjum Caritas i Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Konstancinie-Jeziornie. W Fundacji Nagle Sami pracuje od ponad 2 lat.

W Fundacji Nagle Sami prowadzi psychoterapię indywidualną.

Marta Leszko (Tychy)

Pedagog, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Instytucie Terapii Gestalt. Prowadzi indywidualną praktykę psychoterapeutyczną dorosłych i młodzieży. Ma doświadczenie w pracy z osobami trwale bezrobotnymi, osobami terminalnie chorymi i ich rodzinami będących pod opieką tyskiego Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach.

Od kilku lat jest również związana z firmą Orange Polska jako coach i trener umiejętności miękkich. W Fundacji współprowadzi tyską grupę wsparcia dla osób w żałobie.

kontakt: slask@naglesami.org.pl

 

Adam Lis (Warszawa)

Absolwent psychologii (specjalizacja z psychologii klinicznej dziecka i rodziny) a także kulturoznawstwa, w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.

Doświadczenie w pracy psychologicznej z dorosłymi i dziećmi gromadził między innymi w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Rodzin UW, w Szpitalu Psychiatrycznym "Drewnica", Stowarzyszeniu "Aslan" oraz w ośrodku "Regeneracja".

Od kilku lat pracuje jako psycholog przy różnych projektach Fundacji Nagle Sami. Obecnie prowadzi grupę dziecięcą. 

Anetta Mackiewicz (Kraków)

Psycholog, absolwentka UMCS, jest interwentem kryzysowym z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracowała wiele lat w służbach mundurowych, gdzie zajmowała się problematyką stresu, adaptacji, interwencją kryzysową w sytuacjach traumatycznych oraz szkoleniami.

W Fundacji pracuje jako trener, prowadzi grupę wsparcia dla dorosłych i konsultacje psychologiczne w Krakowie.

kontakt: krakow@naglesami.org.pl

Łukasz Miścicki (Warszawa)

Psycholog, psychoterapeuta, absolwent wydziału teologicznego. Pracuje w nurcie humanistycznym, aktualnie jest w  trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zdobywał w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, stowarzyszeniu Centrum Dzwoni oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale psychiatrycznym. Obecnie pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii jako psycholog/psychoterapeuta, w Centrum Terapii Dialog oraz Fundacji Synapsis.

W Fundacji Nagle Sami pracuje jako psychoterapeuta, prowadzi indywidualne wsparcie psychologiczne. 

Małgorzata Maj Mierzejewska (Warszawa)

Psychoterapeutka, psycholog, socjolog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła Społeczną Psychologię Kliniczną, specjalizując się w psychologii kryzysu oraz w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i interwencjach kryzysowych. Na studiach socjologicznych realizowała specjalizację z zakresu komunikowania społecznego i doradztwa. Szkolenie terapeutyczne odbywała w ramach Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Jako terapeuta korzysta z podejścia integracyjnego opartego na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej.

W Fundacji prowadzi konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne, grupy wsparcia i wyjazdowe interwencje kryzysowe.

Monika Małż-Zabielska (Bydgoszcz)

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje: psychoterapia i psychologia kliniczna dziecka). Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w  Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym i Całodobowym Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci Wydziału Psychologii UW oraz w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Stale uczestniczy w licznych warsztatach i szkoleniach zawodowych.

W Fundacji Nagle Sami prowadzi psychoterapię indywidualną.

kontakt: bydgoszcz@naglesami.org.pl

Katarzyna Mróz (Tychy)

Psycholog specjalności klinicznej, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Jest psychologiem szkolnym, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Od kilku lat prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia, jest trenerem umiejętności miękkich. Ma doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

W Fundacji pracuje jako psycholog współprowadzący grupę wsparcia w Tychach​

Dominika Oliwa (Warszawa)

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  oraz psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Stołecznym Centrum Rehabilitacji Narządów Ruchu "Stocer", Mazowieckim Centrum Psychiatrii Drewnica, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji oraz w Fundacji By Dalej Iść.  

W Fundacji prowadzi grupę wsparcia dla rodziców po stracie.

Milena Pacuda (Warszawa)

Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Uczestniczka szkoleń dotyczących problemów dzieci i nastolatków oraz pracy z rodzicem. Brała udział w warsztatach z zakresu Porozumienia bez Przemocy.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami zdobywała w domach dziecka, Fundacji Dzieci Niczyje, Stowarzyszeniu dla Rodzin.

W Fundacji wspiera rodziców i dzieci po stracie bliskich. Prowadzi grupę dla kobiet po poronieniach i stratach okołoporodowych. Zajmuje się także sprawami biurowymi i organizacyjnymi

Luiza Pasternak (Warszawa)

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, jest uczestnikiem Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRAktóra jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 

Od wielu lat pracuje w Telefonie Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie gdzie zajmuje się wsparciem osób doświadczających kryzysu emocjonalnego. Zajmuje się terapią indywidualną oraz psychoterapią par.

W Fundacji prowadzi psychoterapię indywidualną.

Kinga Pflaum (Poznań)

Magistrantka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS, edukatorka seksualna, ukończyła m. in. szkolenia z zakresu:  Seksualność dzieci i młodzieży, Seksualność osób dorosłych, Terapia Par. Brała udział w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS ACPiR- Genogram – klucz do zrozumienia rodziny.

Jest inicjatorką powstania grupy w Fundacji Nagle Sami w Poznaniu. W pracy łączy wiedzę psychologiczną z bogatym doświadczeniem życiowym.

W Fundacji współprowadzi grupę wsparcia oraz zajmuje się sprawami organizacyjnymi w Poznaniu.

kontakt: poznan@naglesami.org.pl

Magdalena Sendacka (Łódź)

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Programu Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA . Współpracuje z warszawskim  Towarzystwem Pomocy Młodzieży, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną. Pracowała również jako terapeuta w Klubie Integracyjnym przy Śdś dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W Fundacji prowadzi, konsultacje i terapię indywidualną w Łodzi.

Anna Sokołowska (Warszawa)

Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła specjalizację psychoterapia. Obecnie uczestniczy w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie Gestalt organizowanym przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie. Uczestniczyła także w szkoleniach z zakresu dramaterapii, dramy i psychoterapii egzystencjalnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii,   Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic ZOZ Wola, Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, a także w Zespole Psychologów Fundacji Itaka.

W Fundacji prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną, grupy wsparcia dla osób dorosłych oraz wyjazdowe interwencje kryzysowe. Koordynuje pracę Zespołu Psychologów i Terapeutów Fundacji.

Aleksandra Wołoszyn (Warszawa)

Psycholog, arteterapeuta, trener, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Trenerów METRUM.

Pracowała z młodzieżą i dorosłymi prowadząc zajęcia profilaktyczne, warsztaty umiejętności interpersonalnych, konsultacje oraz projekty arteterapeutyczne. Zajmuje się wspieraniem Innych w rozwoju osobistym za pomocą twórczej ekspresji oraz odkrywaniu i rozwijaniu twórczego potencjału.

W Fundacji pracuje jako arteterapeuta, prowadzi warsztaty integracyjne, relaksacyjne i arteterapeutyczne.

Martyna Zagórska (Warszawa)

Psycholog, psychoterapeutka humanistyczna. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego i Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Intra w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Klubie Oparcia Społecznego Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi im. Rychlińskiego, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz w prywatnej przychodni lekarskiej, prowadziła też grupy warsztatowe i szkoleniowe.

W Fundacji prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną, grupę wsparcia dla dorosłych oraz wyjazdowe interwencje kryzysowe. Prowadzi także profil Fundacji na Facebooku.

Drodzy Czytelnicy! Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona była Wam jak najbardziej pomocna. Pamiętajcie jednak, że każda życiowa sprawa, problem, zagadnienie jest wyjątkowe i indywidualne, może wymagać profesjonalnej pomocy.
Nasza strona nie jest poradnikiem, ani encyklopedią wiedzy.
Fundacja Nagle Sami, nasi współpracownicy i przyjaciele dokładają wszelkich profesjonalnych starań, ale ze względu na zawiłość większości spraw, nie mogą ponosić odpowiedzialności, za działania podejmowane przez Was na podstawie zawartych tu informacji.

© 2012 Fundacja Nagle Sami. Wszelkie prawa zastrzeżone.