Dla psychologów i psychoterapeutów

Seminarium kliniczno-teoretyczne na temat żałoby. Cykl comiesięcznych spotkań online.

Cykl obejmuje 6 comiesięcznych spotkań, które odbywać się będą w soboty w godzinach 9-12. Podczas spotkań w małej grupie będziemy zajmować się tematem żałoby, czytając i omawiając teksty, nadające ramę teoretyczną temu zjawisku, a także dzieląc się doświadczeniami klinicznymi. Spotkania poświęcone będą pogłębieniu rozumienia procesów psychicznych osób doświadczających żałoby. Mają one zapewnić inspirującą przestrzeń, w której będziemy mogli wspólnie poddawać namysłowi temat żałoby, a finalnie dzięki temu lepiej rozumieć tę problematykę u osób szukających pomocy psychologicznej.

Każde seminarium będzie składało się z części teoretycznej – rozmowy na temat tekstów dotyczących danego zagadnienia oraz części klinicznej – dzielenia się przez uczestników i prowadzącą materiałem klinicznym.

Zajęcia skierowane są do osób pracujących terapeutycznie w różnych kontekstach – gabinetach prywatnych, placówkach służby zdrowia, oddziałach dziennych itp. Ze względu na potrzebę uwspólnienia podstawowej wiedzy teoretycznej oraz to, że integralną częścią spotkań jest prezentowanie własnego materiału klinicznego, do udziału zapraszamy psychologów i studentów ostatnich lat studiów psychologicznych, psychoterapeutów i psychiatrów. W przypadku osób z innym wykształceniem zapraszamy na indywidualną rozmowę wstępną.

Program seminarium

– Czym jest żałoba? Interdyscyplinarny wstęp do rozumienia doświadczenia utraty.
– Psychoanalityczne wprowadzenie do tematyki żałoby.
– Żałoba i utrata w kontekście teorii relacji z obiektem.
– Rozumienie żałoby w kontekście teorii przywiązania.
– Żałoba jako proces adaptacyjny.
– Lęk przed śmiercią.

Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w seminarium może być szansą na to, żeby zarówno usystematyzować sobie wiedzę teoretyczną dotyczącą żałoby, jak i poprzyglądać się w grupie swojej pracy klinicznej oraz wspólnie poszerzać rozumienie i umiejętności pracy terapeutycznej i wsparciowej w temacie żałoby. Może być pomocny i rozwijający dla osób, chcących mieć podstawy teoretyczne do pracy z pacjentami/klientami po stracie oraz dla tych, które potrzebują grupy, która w bezpiecznej atmosferze pomoże poddać namysłowi własną pracę kliniczną.

Uczestnicy

Psycholodzy, studenci ostatnich lat studiów psychoterapeutycznych, psychoterapeuci i psychiatrzy.

Prowadząca

Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz – psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna, ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów”, obecnie w trakcie certyfikacji. Prowadzi seminaria i wykłady dla studentów w Szkole Psychoterapii Dialog (dawniej Mabor). Związana z Fundacją “Nagle Sami” od 6 lat.

Informacje organizacyjne

Daty spotkań i czas trwania:

I spotkanie: 19.03.2022 (9.00-12.00)
II spotkanie: 02.04.2022 (9.00-12.00)
III spotkanie: 07.05.2022 (9.00-12.00)
IV spotkanie: 04.06.2022 (9.00-12.00)
V spotkanie: 02.07.2022 (9.00-12.00)
VI spotkanie: 06.08.2022 (9.00-12.00)

Szkolenie prowadzone będzie online przez system ZOOM.

Liczba uczestników:

6 – 12 osób (gwarancją rezerwacji miejsca jest dokonanie zapisu i wniesienie opłaty szkoleniowej)

Cena: 1 200 zł brutto

Płatne w całości z góry, bądź w dwóch ratach w wysokości 600 zł

 • I rata – termin płatności: 01.03
 • II rata – termin płatności: 31.05

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy podanie w mailu (info@naglesami.org.pl) poniższych danych:

 • imię, nazwisko i nr telefonu
 • Dane do faktury:
  – firma – nazwa/osoba prywatna
  – adres
  – NIP
 • Informacja o obszarze wykonywanej pracy zawodowej/miejsce stażu czy wolontariatu/ukończony kierunek studiów, ewentualnie szkoła psychoterapii (na którym roku lub kiedy ukończona)
  – kilka zdań motywacji do udziału w seminarium

Ważne:

 • Po zakończeniu seminarium każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.02.2022

Dane do przelewu:

 • KONTO FUNDACJI:
  – City Handlowy 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190
  – tytułem: szkolenie, data, imię i nazwisko uczestnika

Kontakt

e-mail: info@naglesami.org.pl
tel. 502 511 138

Przejdź do rejestracji

Kontakt

e-mail: info@naglesami.org.pl
tel. 502 511 138

Regulamin Szkoleń