o Fundacji

współpracują z nami

Alicja Biłozor (Wrocław)

Jest psychoterapeutą, certyfikowanym coachem, trenerem i asesorem. Proces certyfikacji terapeutycznej realizuje w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, w ramach Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt. Jest również studentką Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologia ze specjalizacją psychologia kliniczna
 
Od kilku lat wspiera Klientów w ich rozwoju osobistym oraz w pokonywaniu trudności, których mają okazję doświadczyć na swojej drodze życiowej. Koncentruje się na pracy z klientem indywidualnym oraz na grupowych procesach diagnozy kompetencji i edukacji interpersonalnej oraz biznesowej, w sferze tworzenia i utrzymywania efektywnych relacji międzyludzkich. Jako akredytowany coach pracuje zgodnie ze standardami International Coach Federation z wykorzystaniem metodologii Gestalt.
 
W Fundacji prowadzi grupę wsparcia dla osób w żałobie we Wrocławiu.

kontakt: wroclaw@naglesami.org.pl

Anna Bobowicz (Łódź)

Psycholog, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, ze specjalizacją psychologia zdrowia i kliniczna oraz studiów podyplomowych z zakresu psychoonkologii na SWPS w Warszawie. Ukończyła szkolenie z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Od ponad pięciu lat pracuje w Hospicjum Domowym i Poradni Medycyny Paliatywnej, prowadzonych w ramach NZOZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej, gdzie zajmuje się wsparciem indywidualnym pacjentów i ich rodzin oraz prowadzi grupy wsparcia dla osób w żałobie. Na kursie dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych szkoli zakresie komunikacji w rodzinie chorego oraz pomocy osobom w żałobie.

W Fundacji prowadzi grupy wsparcia dla osób w żałobie.

 kontakt: lodz@naglesami.org.pl

Anna Bogdańska (Warszawa)

Absolwentka Wydziału Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych UW, psychoterapeuta szkolący się w Polskim Instytucie Ericksonowskim (akredytacja PTP), dodatkowo studiuje psychologię kliniczną i zdrowia na SWPS

doświadczenie zawodowe: oddział dzienny psychiatryczny Szpitala Bielańskiego, Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Zakaźnego w Warszawie (praca z pacjentami zakażonymi HIV), usługi specjalistyczne w fundacjach Vital i Zdrowie (praca z pacjentami przewlekle chorującymi psychicznie).

W fundacji Nagle Sami prowadzi psychoterapię indywidualną.

Ewa Bytniewska (Warszawa)

Psychoterapeutka, doradca psychologiczny, pedagog, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w trakcie szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W Fundacji Nagle Sami prowadzi psychoterapię indywidualną.

Michaela Dłużniewska (Warszawa)

Absolwentka psychologii  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych – Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie w trakcie Studiów Podyplomowych – Psychoonkologia, na Uniwersytecie SWPS.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu Klinicznym – oddział onkologiczny oraz psychiatryczny w Žilinie (Słowacja), w Care Experts  (opieka nad osobami z), oraz w Fundacji Hospicjum Onkologicznym św. Krzysztofa i Fundacji Dobrze, że jesteś.

W Fundacji pracuje jako koordynator Telefonu Wsparcia dla osób w żałobie, jeździ na interwencje kryzysowe oraz prowadzi szkolenia oraz biblioteczkę fundacyjną. Zajmuje się również sprawami biurowymi i organizacyjnymi.

Edyta Grzegory (Warszawa)

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie w  trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zdobywała m.in. na Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym Szpitala Bielańskiego w Warszawie, w Fundacji Hospicjum Onkologiczne Świętego Krzysztofa oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Uczestniczy w wielu warsztatach i szkoleniach, stale rozwijając swoje umiejętności. Posiada także kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradztwie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz „miękkiego” HR.

W Fundacji zajmuje się m.in. szkoleniami oraz działaniami związanymi z rozwojem organizacji.  

Anna Jaglińska (Warszawa)

Psycholog, Psychoterapeutka. Ukończyła całościowe szkolenie dla trenerów. Obecnie w trakcie szkolenia z psychoterapii w Studium Psychoterapii i Szkole Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” oraz w warszawskich organizacjach pozarządowych: Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi, Stowarzyszeniu Lambda Warszawa. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


W Fundacji Nagle Sami prowadzi psychoterapię indywidualną.

dr Piotr Kiembłowski (Warszawa)

Psycholog, absolwent Wydziału Psychologii UW, ukończył szkolenie z systemowej terapii rodzin przy ZTR Collegium Medicum UJ. Pracował wiele lat jako wykładowca akademicki i  psychoterapeuta . Posiada również doświadczenie jako trener prowadzący szkolenia z tzw. „miękkich” kompetencji dla kadry menedżerskiej i specjalistów.  

Członek Zarządu Fundacji, pracuje jako terapeuta i osoba zarządzająca działem szkoleń. Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną.

Monika Kincel (Warszawa)

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła psychologię i filozofię na Uniwersytecie Śląskim oraz Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Doświadczenie kliniczne zdobywała na oddziale psychiatrycznym Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Specjalistycznego Mazowieckiego Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

Pracowała w szkole podstawowej w Sokołowie Podlaskim, wspierając dzieci i rodziców oraz Fundacji ITAKA, pomagając bliskim zaginionych osób. Pracowała z osobami niepełnosprawnymi, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, młodzieżą chorującą na cukrzycę.

W Fundacji prowadzi psychoterapię indywidualną oraz wyjazdowe interwencje psychologiczne.

Tomasz Kościelny (Warszawa)

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończył m.in. Praktyczną Psychologię Społeczną.

Pracował m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach, Hospicjum Caritas i Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Konstancinie-Jeziornie. W Fundacji Nagle Sami pracuje od ponad 2 lat.

W Fundacji Nagle Sami prowadzi psychoterapię indywidualną.

Marta Leszko (Tychy)

Pedagog, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Instytucie Terapii Gestalt. Prowadzi indywidualną praktykę psychoterapeutyczną dorosłych i młodzieży. Ma doświadczenie w pracy z osobami trwale bezrobotnymi, osobami terminalnie chorymi i ich rodzinami będących pod opieką tyskiego Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach.

Od kilku lat jest również związana z firmą Orange Polska jako coach i trener umiejętności miękkich. W Fundacji współprowadzi tyską grupę wsparcia dla osób w żałobie.

kontakt: slask@naglesami.org.pl

 

Adam Lis (Warszawa)

Absolwent psychologii (specjalizacja z psychologii klinicznej dziecka i rodziny) a także kulturoznawstwa, w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.

Doświadczenie w pracy psychologicznej z dorosłymi i dziećmi gromadził między innymi w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Rodzin UW, w Szpitalu Psychiatrycznym "Drewnica", Stowarzyszeniu "Aslan" oraz w ośrodku "Regeneracja".

Od kilku lat pracuje jako psycholog przy różnych projektach Fundacji Nagle Sami. Obecnie prowadzi grupę dziecięcą. 

Anetta Mackiewicz (Kraków)

Psycholog, absolwentka UMCS, jest interwentem kryzysowym z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracowała wiele lat w służbach mundurowych, gdzie zajmowała się problematyką stresu, adaptacji, interwencją kryzysową w sytuacjach traumatycznych oraz szkoleniami.

W Fundacji pracuje jako trener, prowadzi grupę wsparcia dla dorosłych i konsultacje psychologiczne w Krakowie.

kontakt: krakow@naglesami.org.pl

Łukasz Miścicki (Warszawa)

Psycholog, psychoterapeuta, absolwent wydziału teologicznego. Pracuje w nurcie humanistycznym, aktualnie jest w  trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zdobywał w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, stowarzyszeniu Centrum Dzwoni oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale psychiatrycznym. Obecnie pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii jako psycholog/psychoterapeuta, w Centrum Terapii Dialog oraz Fundacji Synapsis.

W Fundacji Nagle Sami pracuje jako psychoterapeuta, prowadzi indywidualne wsparcie psychologiczne. 

Małgorzata Maj Mierzejewska (Warszawa)

Psychoterapeutka, psycholog, socjolog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła Społeczną Psychologię Kliniczną, specjalizując się w psychologii kryzysu oraz w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i interwencjach kryzysowych. Na studiach socjologicznych realizowała specjalizację z zakresu komunikowania społecznego i doradztwa. Szkolenie terapeutyczne odbywała w ramach Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Jako terapeuta korzysta z podejścia integracyjnego opartego na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej.

W Fundacji prowadzi konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne, grupy wsparcia i wyjazdowe interwencje kryzysowe.

Monika Małż-Zabielska (Bydgoszcz)

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje: psychoterapia i psychologia kliniczna dziecka). Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w  Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym i Całodobowym Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci Wydziału Psychologii UW oraz w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Stale uczestniczy w licznych warsztatach i szkoleniach zawodowych.

W Fundacji Nagle Sami prowadzi psychoterapię indywidualną.

kontakt: bydgoszcz@naglesami.org.pl

Katarzyna Mróz (Tychy)

Psycholog specjalności klinicznej, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Jest psychologiem szkolnym, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Od kilku lat prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia, jest trenerem umiejętności miękkich. Ma doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

W Fundacji pracuje jako psycholog współprowadzący grupę wsparcia w Tychach​

Dominika Oliwa (Warszawa)

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  oraz psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Stołecznym Centrum Rehabilitacji Narządów Ruchu "Stocer", Mazowieckim Centrum Psychiatrii Drewnica, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji oraz w Fundacji By Dalej Iść.  

W Fundacji prowadzi grupę wsparcia dla rodziców po stracie.

Milena Pacuda (Warszawa)

Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Uczestniczka szkoleń dotyczących problemów dzieci i nastolatków oraz pracy z rodzicem. Brała udział w warsztatach z zakresu Porozumienia bez Przemocy.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami zdobywała w domach dziecka, Fundacji Dzieci Niczyje, Stowarzyszeniu dla Rodzin.

W Fundacji wspiera rodziców i dzieci po stracie bliskich. Prowadzi grupę dla kobiet po poronieniach i stratach okołoporodowych. Zajmuje się także sprawami biurowymi i organizacyjnymi

Luiza Pasternak (Warszawa)

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, jest uczestnikiem Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRAktóra jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 

Od wielu lat pracuje w Telefonie Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie gdzie zajmuje się wsparciem osób doświadczających kryzysu emocjonalnego. Zajmuje się terapią indywidualną oraz psychoterapią par.

W Fundacji prowadzi psychoterapię indywidualną.

Kinga Pflaum (Poznań)

Magistrantka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS, edukatorka seksualna, ukończyła m. in. szkolenia z zakresu:  Seksualność dzieci i młodzieży, Seksualność osób dorosłych, Terapia Par. Brała udział w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS ACPiR- Genogram – klucz do zrozumienia rodziny.

Jest inicjatorką powstania grupy w Fundacji Nagle Sami w Poznaniu. W pracy łączy wiedzę psychologiczną z bogatym doświadczeniem życiowym.

W Fundacji współprowadzi grupę wsparcia oraz zajmuje się sprawami organizacyjnymi w Poznaniu.

kontakt: poznan@naglesami.org.pl

Magdalena Sendacka (Łódź)

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Programu Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA . Współpracuje z warszawskim  Towarzystwem Pomocy Młodzieży, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną. Pracowała również jako terapeuta w Klubie Integracyjnym przy Śdś dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W Fundacji prowadzi, konsultacje i terapię indywidualną w Łodzi.

Anna Sokołowska (Warszawa)

Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła specjalizację psychoterapia. Obecnie uczestniczy w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie Gestalt organizowanym przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie. Uczestniczyła także w szkoleniach z zakresu dramaterapii, dramy i psychoterapii egzystencjalnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii,   Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic ZOZ Wola, Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, a także w Zespole Psychologów Fundacji Itaka.

W Fundacji prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną, grupy wsparcia dla osób dorosłych oraz wyjazdowe interwencje kryzysowe. Koordynuje pracę Zespołu Psychologów i Terapeutów Fundacji.

Aleksandra Wołoszyn (Warszawa)

Psycholog, arteterapeuta, trener, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Trenerów METRUM.

Pracowała z młodzieżą i dorosłymi prowadząc zajęcia profilaktyczne, warsztaty umiejętności interpersonalnych, konsultacje oraz projekty arteterapeutyczne. Zajmuje się wspieraniem Innych w rozwoju osobistym za pomocą twórczej ekspresji oraz odkrywaniu i rozwijaniu twórczego potencjału.

W Fundacji pracuje jako arteterapeuta, prowadzi warsztaty integracyjne, relaksacyjne i arteterapeutyczne.

Martyna Zagórska (Warszawa)

Psycholog, psychoterapeutka humanistyczna. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego i Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Intra w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Klubie Oparcia Społecznego Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi im. Rychlińskiego, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz w prywatnej przychodni lekarskiej, prowadziła też grupy warsztatowe i szkoleniowe.

W Fundacji prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną, grupę wsparcia dla dorosłych oraz wyjazdowe interwencje kryzysowe. Prowadzi także profil Fundacji na Facebooku.

Wojtek Glac

Prawnik, politolog, PR-owiec, wieczny wolontariusz :). Na co dzień zajmuje się opieką hospicyjną nad dziećmi.

Pisze dwa doktoraty: prawniczy i politologiczny.  W naszej Fundacji zajmuje się działem prawnym.

Napisz do Wojtka: prawnik@naglesami.org.pl

Justyna Wisińska-Kurpiel

Ukończyła z oceną bardzo dobrą studia dzienne na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracowała zawodowo w kancelariach radcowskiej, notarialnych oraz adwokackiej, nabywając umiejętności z prawie każdej dziedziny prawa. Jednocześnie od lat doradzała podmiotowi medycznemu i chcąc poszerzyć swoją wiedzę na temat tej branży zrealizowała podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na swojej alma mater.

Po studiach zdecydowała się odbyć aplikację adwokacką i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z zawodowego egzaminu adwokackiego w 2015 roku została wpisana na listę adwokatów Izby Warszawskiej.

W tym samym roku założyła własną kancelarię, która obsługuje podmioty gospodarcze i klientów indywidualnych.

W Fundacji udziela internetowych porad prawnych oraz prowadzi dyżury telefoniczne i osobiste w siedzibie Fundacji

Napisz do Justyny: prawnik@naglesami.org.pl

dr Aldona Krawczyk

Dr Aldona Krawczyk - specjalista psychiatra, certyfikowany terapeuta środowiskowy, wieloletni pracownik I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN)  w Warszawie, od 2011 pracuje w Ośrodku Terapii w Środowiku (IPiN), członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W okresie studiów i specjalizacji odbywała staże w Wielkiej Brytanii, ukończyła także czteroletnią szkołę psychoterapii behawioralno - poznawczej (CBT). Absolwentka i trenerka szkolenia z podejścia opartego na otwartym dialogu prowadzonego przez Polski Instytut Otwartego Dialogu oraz Dialogische Praxis, Berlin.

"Praca jest moją pasją, daje mi wiele satysfakcji i uczy pokory, cenię rozmowy z ludźmi, każdego dnia uczę się czegoś nowego... Interesuję się dobrą literaturą, filmem, podziwiam piękne zdjęcia, lubię podróżować. Priorytetem w życiu jest dla mnie rodzina, a uśmiech na twarzach moich dzieci jest bezcenny" - mówi o sobie dr Krawczyk.

Dr Aldona Krawczyk przyjmuje 2 razy w miesiącu w Centrum Psychologiczno - Szkoleniowym ADALTA
Strona ADALTA - kliknij tutaj . Zapis pod numerem: 517 517 139.
A także w Empatika Wilanów, zapis pod numerem: 517 618 266.
 

Umawiając wizytę proszę powołać się na Fundację NAGLE SAMI
Cena:
wizyta: 150 zł

Drodzy Czytelnicy! Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona była Wam jak najbardziej pomocna. Pamiętajcie jednak, że każda życiowa sprawa, problem, zagadnienie jest wyjątkowe i indywidualne, może wymagać profesjonalnej pomocy.
Nasza strona nie jest poradnikiem, ani encyklopedią wiedzy.
Fundacja Nagle Sami, nasi współpracownicy i przyjaciele dokładają wszelkich profesjonalnych starań, ale ze względu na zawiłość większości spraw, nie mogą ponosić odpowiedzialności, za działania podejmowane przez Was na podstawie zawartych tu informacji.

© 2012 Fundacja Nagle Sami. Wszelkie prawa zastrzeżone.