2015

Fundacja Nagle Sami objęła patronatem międzynarodową konferencję na UKSW

Fundacja Nagle Sami objęła patronatem międzynarodową konferencję dotyczącą przeżywania straty i żałoby w dzisiejszym świecie. Podczas konferencji będziemy mówić o dokonaniach Fundacji, dzielić się doświadczeniem a także dowiemy się jak temat żałoby spostrzegany i traktowany jest przez inne organizacje.

 

      

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Instytut Socjologii

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Praca socjalna wobec żałoby i straty. Aspekty interdyscyplinarne.

pod Honorowym Patronatem

JM Rektora UKSW ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego

 

5 maja 2015 r. UKSW Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, Aula im. Roberta Schumana budynek Auditorium Maximum (bud. 21)

 

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Stanisława Steuden, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. UW dr hab. Krystyna Ostrowska, Uniwersytet Warszawski

Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Prof. UMK dr hab. Józef Binnebesel – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ks. prof UKSW dr hab. Andrzej Najda – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Tadeusz Kamiński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Joanna Truszkowska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Joanna Truszkowska, dr Urszula Bejma, dr Elżbieta Bojanowska, dr Martyna Kawińska, dr Justyna Kurtyka – Chałas, dr  Jolanta Łodzińska

PROGRAM KONFERENCJI

 

8.30-9.00 Aula Schumana

Rejestracja uczestników

 

9.00-9.30

Aula Schumana

Otwarcie Konferencji

 Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Dr hab. Tadeusz Kamiński

Dyrektor Instytutu Socjologii UKSW

Ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba

9.30-11.00

Aula Schumana

Sesja plenarna część I

Moderator: dr hab. Tadeusz Kamiński

 1. Prof. UW dr hab. Krystyna Ostrowska, Uniwersytet Warszawski, Problemy współczesnego człowieka z tajemnicą śmierci

2. Prof. UMK dr hab. Józef Binnebesel – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wieloaspektowość żałoby w kontekście rozważań tanatopedagogicznych

3. Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Socjalne
i duchowe elementy wsparcia osób w żałobie.

4. Ks. prof UKSW dr hab. Andrzej Najda – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Przeżywanie żałoby w świetle świadectw biblijnych

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-13.00

Aula Schumana

Sesja plenarna część II

Moderator: dr hab. Joanna Truszkowska

 

1. Dr hab. Maria Sroczyńska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Orientacje rytualne młodzieży w kontekście żałoby - aspekty socjologiczne.

2. Dr hab. Joanna Truszkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Nadzieja a strata

3. mgr Olga Puncewicz i dr Piotr Kiembłowski, Fundacja Nagle Sami

 Działania Fundacji Nagle Sami – różnorodne formy pomocy psychologicznej i oddziaływań w przestrzeni społecznej

4. mgr Anna Nita Fundacja ITAKA

 Zaginięcie jako strata niejednoznaczna. Doświadczenie Fundacji ITAKA w pomocy rodzinom osób zaginionych

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-16.00 Obrady w sekcjach

14.00-16.00

sala 024 

Sekcja 1: Strata

Moderator: dr Justyna Kurtyka-Chałas

 

 1. Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Postawy wobec życia osób owdowiałych
 2. Dr Katarzyna Wsilewska-Ostrowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Samotność dziecka po stracie rodziców – wyzwania dla pracy socjalnej
 3. Dr Agnieszka Wielgus, Szkoła Wyższa im.P.Włodkowica w Płocku, Sytuacja psychospołeczna i formy pomocy dla osób doświadczających żałoby po śmierci samobójczej
 4. Dr Joanna Domańska, Gdańska Szkoła Wyższa w Gdańsku, Samobójstwa – charakterystyka zjawiska
 5. mgr Anna Sokołowska, mgr Małgorzata Maj-Mierzejewska, Fundacja Nagle Sami, Samobójstwo jako szczególny rodzaj straty – praca z osobą w żałobie
 6. mgr Ramunė Makštutytė, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania Loss nad grief within the process of relinquishing a child and motherhood
 7. mgr Monika Guzewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Percepcja siebie jako matki w obliczu straty prokreacyjnej
 8. Dr Justyna Kurtyka-Chałas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Rola zasobów osobistych w radzeniu sobie po stracie męża.

 

14.00-16.00

sala nr 327

Sekcja 2: Zagadnienia wielodyscyplinarne

Moderator: dr Urszula Bejma

 

 1. Dr Rynkowska Dorota, Uniwersytet Rzeszowski, Rola interwencji kryzysowej w systemie wsparcia klienta
 2. Dr Anna Korlak-Łukasiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Interwencja kryzysowa po stracie
 3. Dr Katarzyna Błaszczuk, Uniwersytet Rzeszowski, Żałoba jako sytuacja kryzysowa
 4. Dr Ewelina Zdebska, mgr Wojciech Glac, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wielowymiarowe wsparcie po stracie
 5. Dr Urszula Bejma, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  Rozwód w perspektywie ponoszonych strat
 6. Dr Magdalena Markocka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Żałoba a kształtowanie tożsamości człowieka
 7. mgr Robert Kukowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Śmierć – współczesne tabu
 8. Beata Czarnocka, Magda Ostrowska, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW, Strata dziadków – analiza problemu z perspektywy studentów

14.00-16.00

Aula Schumana

Sekcja 3: Praca socjalna z osobami w żałobie

Moderator: dr Martyna Kawińska

 

 1. Ks dr hab. Piotr Krakowiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, mgr Agnieszka Paczkowska Fundacja Hospicyjna, Współpraca ze szkołami w ramach programu Tumbo Pomaga jako przykład wsparcia dzieci i młodzieży w żałobie – doświadczenia gdańskie
 2. 2.     Dr Aneta Jarzębińska, Uniwersytet Szczeciński, Rodzice po stracie dziecka z wadą letalną – wybrane dylematy i możliwości wsparcia
 3. 3.     Dr Edyta Sielicka, Uniwersytet Szczeciński, Wsparcie społeczne w sytuacji żałoby ucznia na podstawie badań własnych
 4. Dr Anna Andrzejewska-Cioch, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Samobójstwo w rodzinie, Praca socjalna z rodziną w żałobie po śmierci samobójczej 
 5. 5.     mgr Kinga Krzywicka, Prezes Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Poradnia „Po stracie sobie poradzę” jako element wsparcia mieszkańców społeczności lokalnej przez Fundację Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
 6. 6.     Dr Małgorzata Okupnik, Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu, Przeżyć utratę. O pożytku w lektury kancerografii.
 7. 7.     mgr Anna Sokołowska, Fundacja Nagle Sami, Sytuacja zaginięcia jako szczególny wariant doświadczania straty

14.00-16.00

Aula Schumana

Sekcja 4:  Wieloaspektowe ujęcie żałoby

Moderator: dr Jolanta Łodzińska

1. Ks. dr Franck Mbida, Uniwersytet Bertua w Kamerunie, Rodzinny wymiar żałoby w społeczeństwie kameruńskim.

2. Lic. piel. Urszula Szostak, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży, Godność umierania w świetle integralności człowieka.

3. Dr Jolanta Łodzińska, UKSW, Kiedy odchodzą Anioły. Dzieci utracone, dzieci niezapomniane.

4. Ks. dr Jacek Kotowski, Dyrektor Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej, Te dzieci żyją w Bogu.

5. Ks. dr por. Tomasz Olszewski, Dyrektor Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup, Przewodniczący Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce, Rola mediów w przeżywaniu żałoby.   

6. mgr Rafał Bakalarczyk Uniwersytet Warszawski, Praca socjalna w obliczu utraty samodzielności osoby starszej i opieki nad nią

7. Ewa Bichta, Uniwersytet Warszawski, Żałoba w relacjach jednostki ze wspólnotą

8. mgr Aleksandra Kurowska-Susdorf, Uniwersytet Gdański, Dziecko wobec realności śmierci – kontekst kaszubski

16.00 – 16.15 – przerwa kawowa

16.15-17.15

 

Warsztaty  

 Warsztat 1 (Aula Schumana)

Towarzyszenie rodzicom w przeżywaniu żałoby po stracie dziecka nienarodzonego

Osoby prowadzące: dr Jolanta Łodzińska, UKSW, ks. dr Jacek Kotowski Dyrektor Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej.

Warsztat 2: (Aula Schumana)

Strata to nie tylko śmierć – dziecko wobec straty rodzica, człowiek wobec straty partnera (śmierć, osadzenie w więzieniu, choroba Alzheimera)

Osoby prowadzące: mgr Joanna Kalwasińska, Centrum nowoczesnego Rodzicielstwa „Z kapusty do chusty”  

Warsztat 3: (sala 327)

Prowadzenie grup wsparcia dla osób w żałobie

Osoby prowadzące: mgr Joanna Buczkowska i mgr Kamil Kowalik, Fundacja Nagle Sami

Warsztat 4: (sala 024)

Jak rozmawiać z dziećmi w żałobie i po stracie

Osoba prowadząca: dr Justyna Kurtyka-Chałas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

17.15 – 17.30

Aula Schumana

Podsumowanie obrad przez Moderatorów Sekcji

Zakończenie konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy! Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona była Wam jak najbardziej pomocna. Pamiętajcie jednak, że każda życiowa sprawa, problem, zagadnienie jest wyjątkowe i indywidualne, może wymagać profesjonalnej pomocy.
Nasza strona nie jest poradnikiem, ani encyklopedią wiedzy.
Fundacja Nagle Sami, nasi współpracownicy i przyjaciele dokładają wszelkich profesjonalnych starań, ale ze względu na zawiłość większości spraw, nie mogą ponosić odpowiedzialności, za działania podejmowane przez Was na podstawie zawartych tu informacji.

© 2012 Fundacja Nagle Sami. Wszelkie prawa zastrzeżone.