2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji "Cierpienie, umieranie, żałoba. Aspekty interdyscyplinarne"

Fundacja Nagle Sami objęła patronatem konferencję organizowaną przez

Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną

w Elblągu

                               

Poniżej przekazujemy zaproszenie:    

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej pt. Cierpienie, umieranie, żałoba. Aspekty interdyscyplinarne.

Wiodącym tematem Konferencji będzie proces żałoby i odchodzenia osoby bliskiej w kontekście jej śmierci, a także cierpienie temu towarzyszące.

 

Miejsce konferencji:  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ,

                                  ul. Lotnicza 2, Elbląg

 

Data:  31 maja 2017 r.

 

Celem organizowanej Konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (pedagogika, psychologia, medycyna, etyka, filozofia) zajmujących się problematyką cierpienia, procesem żałoby po śmierci osoby bliskiej oraz szeroko rozumianej straty. Powyższa tematyka rozpatrywana będzie dwutorowo. W aspekcie teoretycznym zmierzać będzie ku głębszemu i szerszemu poznaniu podejmowanej problematyki. W aspekcie praktycznym zaś, jej celem będzie poznanie a także wypracowanie nowych możliwości i form pomocy osobom, których dotyczy poruszana problematyka.

Zamierzeniem Konferencji jest interdyscyplinarne i wieloaspektowe rozpatrzenie podjętego zagadnienia.

Zapraszamy do udziału w Konferencji pedagogów, psychologów, lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych, etyków, filozofów oraz przedstawicieli innych nauk zainteresowanych tematyką konferencji.

 

Zgłaszanie udziału w konferencji:

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełnioną
Kartę zgłoszenia na adres:  konferencja.pedagogika@euh-e.edu.pl   do 10 maja 2017 roku.

 

We wszystkich sprawach organizacyjnych kontakt z sekretarzem konferencji – nr telefonu: 793 028 249 – dr Joanna Domańska

 

Zakwaterowanie w hotelu***: „ARBITER” (http://www.arbiterhotel.pl) 82-300 Elbląg, Pl. Słowiański 2, tel. 055 230 61 91  w centrum miasta. Opłata za dobę/nocleg dn.30/31 maja, bez śniadania wynosi 55 zł., ze śniadaniem – 75 zł. Jest to cena promocyjna, dla uczestników konferencji. Opłatę ponosi uczestnik Konferencji. Organizator Konferencji zapewnia rezerwację, po uprzednim zaznaczeniu przez uczestnika w karcie zgłoszenia prośby o zarezerwowanie miejsca.

 

Opłata za udział w konferencji wynosi:

- udział czynny: 150 zł (w tej kwocie zawiera się publikacja artykułu)

- udział bierny: 100 zł

     Udział w konferencji:

Udział czynny:

Udział bierny:

Udział w obradach Konferencji

TAK

TAK

Prezentacja zgłoszonego tematu/referatu

TAK

NIE

Certyfikat uczestnictwa czynnego w Konferencji - z  potwierdzeniem prezentacji zgłoszonego tematu/referatu

TAK

NIE

Certyfikat uczestnictwa biernego w Konferencji - bez potwierdzenia prezentacji zgłoszonego tematu/referatu

NIE

TAK

Materiały konferencyjne

TAK

TAK

Egzemplarz z publikacją zgłoszonego tematu/referatu

TAK

NIE

Przerwy kawowe i obiadowa

TAK

TAK

 

Prosimy o uiszczenie pełnej opłaty konferencyjnej w nieprzekraczalnym terminie 10 maja 2017 roku na konto EUH-E, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg.

Nr konta:        59 1060 0076 0000 3210 0015 0929   BPH S.A. O/ Elbląg

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

 

Na dowodzie wpłaty należy podać tytuł konferencji: Cierpienie, umieranie, żałoba. Aspekty interdyscyplinarne.

 

Faktury będą wystawiane przez EUH-E na osobę lub instytucję, z konta której zostanie dokonana płatność. Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne,  poczęstunek w dniu konferencji (przerwa kawowa i obiad), publikację (w przypadku udziału czynnego).

 

Organizatorzy przewidują publikację referatów w recenzowanych, punktowanych czasopismach: Acta Elbigensia (4 pkt), Polish Journal of Social Science (5 pkt). Referaty, które nie uzyskają aprobaty recenzentów ze względu na ich tematykę lub zawartość nie będą publikowane i nie przewiduje się zwrotu kosztów publikacji. Ostateczna decyzja o opublikowaniu i zaszeregowaniu do odpowiedniego pisma, zależeć będzie od recenzentów.

 

                                                                                                                              

ACTA ELBIGENSIA  (4 pkt)                                 Polish Journal of Social Science (5 pkt)

Wymogi redakcyjne dla autorów                              Wymogi redakcyjne dla autorów

 

Harmonogram konferencji

 

 

Komitet Naukowy konferencji:

 

Dr hab. Józef Binnebesel, Prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Zbigniew Bohdan, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Dr hab. Tomasz Biernat, Prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Przemysław Grzybowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Krzysztof Kalka, Prof. EUH-E, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Dr hab. Zbigniew Korsak, Prof. EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, Prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Prof. zw. dr hab. Bogdan Pietrulewicz - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Prof. zw. dr hab. Jan Żebrowski, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

 

Patronaty Honorowe Konferencji:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin

Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu – dr Zdzisław Dubiella, Prof. EUH-E

Prezydent Miasta Elbląg - Witold Wróblewski

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Nowacki

Dyrektor Naczelna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – Elżbieta Gelert

Prezes Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku – Alicja Stolarczyk

Fundacja ,,Dr Clown”

Fundacja NAGLE SAMI

 

 

Sekretarz organizacyjny Konferencji :

 Dr Joanna Domańska

 

 

Drodzy Czytelnicy! Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona była Wam jak najbardziej pomocna. Pamiętajcie jednak, że każda życiowa sprawa, problem, zagadnienie jest wyjątkowe i indywidualne, może wymagać profesjonalnej pomocy.
Nasza strona nie jest poradnikiem, ani encyklopedią wiedzy.
Fundacja Nagle Sami, nasi współpracownicy i przyjaciele dokładają wszelkich profesjonalnych starań, ale ze względu na zawiłość większości spraw, nie mogą ponosić odpowiedzialności, za działania podejmowane przez Was na podstawie zawartych tu informacji.

© 2012 Fundacja Nagle Sami. Wszelkie prawa zastrzeżone.