Zespół terapeutyczny

Warszawa

Anna Bajkowska (Sokołowska)

Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zrealizowała specjalizację z psychoterapii. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Gestalt organizowane przez Instytut Gestalt w Krakowie. Uczestniczyła także w szkoleniach z zakresu dramaterapii, dramy i psychoterapii egzystencjalnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic ZOZ Wola, Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, a także w Zespole Psychologów Fundacji Itaka i na Oddziale chorób afektywnych w IPiN.

W Fundacji prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną, grupy wsparcia dla osób dorosłych oraz wyjazdowe interwencje kryzysowe. Koordynuje pracę Zespołu Psychologów i Terapeutów Fundacji.

" W pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie relacja i autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem. Jako terapeuta wierzę w to, że każdy z nas jest w stanie przezwyciężać kryzysy i dokonywać najlepszych dla siebie wyborów, czasami po prostu potrzebuje wsparcia, by móc to zrobić."

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138

Anna Bogdańska

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych UW
i Psychologii na SWPS w Warszawie (spec. psychologia kliniczna i zdrowia), psychoterapeuta szkolący się
w Polskim Instytucie Ericksonowskim (akredytacja PTP).

Doświadczenie zawodowe: oddział dzienny psychiatryczny Szpitala Bielańskiego,
Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Zakaźnego
w Warszawie (praca z pacjentami zakażonymi HIV), usługi specjalistyczne w fundacjach Vital
i Zdrowie (praca z pacjentami przewlekle chorującymi psychicznie).

W Fundacji prowadzi psychoterapię indywidualną.

W pracy psychoterapeuty najwięcej przyjemności sprawia mi obserwowanie, jak moi pacjenci odzyskują wolność. Cieszy mnie gdy wraca do nich radość, poczucie siły i sprawczości, gdy znowu chcą marzyć...  

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138

 

Ewa Bytniewska

Psychoterapeutka, doradca psychologiczny, pedagog, członek nadzwyczajny  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończyła szkolenie w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
Gabinecie Psychoterapii i Rozwoju „Razem do zmiany”. Prowadzi psychoterapię w podejściu psychodynamicznym. Wcześniej zawodowo związana z biznesem. Swoją pracę poddaje superwizji licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Fundacji prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz grupę wsparcia. 

„Nie należy poszukiwać w życiu jakiegoś abstrakcyjnego sensu. Każdy człowiek ma swoje wyjątkowe powołanie czy misję, której celem jest wypełnienie konkretnego zadania. Nikt nas w tym nie wyręczy ani nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy, aby drugi raz przeżyć swoje życie. A zatem każdy z nas ma do wykonania wyjątkowe zadanie, tak jak wyjątkowa jest okazja, aby je wykonać.” (Viktor Frankl)

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138

 

Katarzyna Czajkowska - Łukasiewicz

Absolwentka studiów dziennych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Intensywny Kurs Psychologii Procesu, obecnie  jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów”.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Psychiatrii, Psychotraumatologii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego, Akademickim Ośrodku Psychoterapii oraz Oddziale Dziennym Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Z Fundacją Nagle Sami współpracuje od 2015 r., kiedy to rozpoczęła staż w Telefonie Wsparcia
dla osób w żałobie.

W Fundacji prowadzi terapię indywidualną oraz grupę wsparcia

"Pracuję w nurcie psychoanalitycznym, uwzględniając ważne wydarzenia z życia i zwracając uwagę na dynamikę relacji psychoterapeutycznej. Istotne jest dla mnie wspólne zastanawianie się nad tym, jak dotychczasowe wzorce relacji wpływają na obecny sposób funkcjonowania. Jako terapeutka staram się być dodatkową parą oczu, która ma pomóc w dostrzeżeniu schematów, które utrudniają spełnienie i satysfakcję w życiu."

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138

Michaela Dłużniewska

Absolwentka psychologii  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych – Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej oraz Psychoonkologia na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapeutów Gestalt (podejście humanistyczno-doświadczeniowe) również w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu Klinicznym – oddział onkologiczny oraz psychiatryczny w Žilinie (Słowacja), w Care Experts oraz w Fundacji Hospicjum Onkologicznym św. Krzysztofa i w Fundacji Dobrze, że jesteś oraz w Poradni Psychoonkologicznej (w Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej-Curie). Uczestniczyła również w warsztacie Terapii Simontonowskiej przeznaczonej dla osób chorujących i ich bliskich. 

W Fundacji koordynuje pracę Telefonu Wsparcia 800 108 108. Prowadzi spotkania wsparciowe dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin, oraz dla osób w żałobie. Jeździ na interwencje kryzysowe, prowadzi grupę wsparcia dla osób w żałobie oraz szkolenia.  

„Pomoc osobom, które zmagają się z sytuacją kryzysową, jest dla mnie przede wszystkim delikatnym i ważnym procesem. Jest to swego rodzaju spotkanie człowieka z człowiekiem, ale również spotkanie klienta z jego własnym ja, często ukrywanym głęboko w środku. Jest to czas na zatrzymanie się, odkrycie swoich mocnych stron, a także przestrzeń do pracy nad tym co istotne i potrzebne do pełnego funkcjonowania w codziennym życiu.”

Marcin Dobrzyński

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym organizowanym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. W pracy korzysta także z metod terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP), dającej terapeucie wsparcie w pracy z szerokim spektrum zaburzeń i trudności z jakimi zgłaszają się pacjenci. Podlega regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał na oddziałach I i III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego, Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Ośrodku Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej oraz w Telefonie Wsparcia Fundacji Nagle Sami. 

W Fundacji prowadzi terapię indywidualną.

"Istotą psychoterapii jest dla mnie zaufanie i współpraca między Klientem a terapeutą. Wierze, że praca nad takimi obszarami jak: nierozwiązane konflikty wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy działania oraz ukryte potrzeby jest wyjątkowo skuteczna w procesie zdrowienia i poprawy jakości życia."

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138  

Edyta Grzegory

 

Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie w  trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Fundacji Hospicjum Onkologiczne Świętego Krzysztofa.

Posiada także kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradztwie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz „miękkiego” HR.

W Fundacji prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną.
Uczestniczy w wyjazdowych interwencjach kryzysowych. Zajmuje się również szkoleniami oraz działaniami związanymi z rozwojem organizacji.

Psychoterapia jest dla mnie procesem otwierania się na doświadczanie siebie i świata. Za szczególnie ważną w pracy terapeutycznej uważam relację, która pozwala towarzyszyć w niełatwej wędrówce ku pełniejszemu życiu.

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138

Nina Harbuz

 

Od 2016 roku prowadzi terapię krótkoterminową w Centrum Praw Kobiet, w nurcie psychodynamicznym. Szkoli się w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji. Staż kliniczny odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym. Prowadzi także terapię w Fundacji Nagle Sami dla osób po starcie i w żałobie. Autorka wywiadów i reportaży.

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138  

 

 

 

Monika Kaczmarczyk

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła specjalizację z psychoterapii. Całościowe szkolenie psychoterapeutyczne realizuje w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym ZLO Praga Południe, w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie pracowała z młodzieżą po kryzysach psychicznych. Zarówno w trakcie studiów, jak i obecnie, związana z Akademickim Ośrodkiem Psychoterapii. Wiele zawdzięcza także 2-letniemu wolontariatowi w hospicjum oraz doświadczeniu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.

W Fundacji prowadzi psychoterapię indywidualną, konsultacje i psychoterapię dla dzieci oraz jest konsultantką Telefonu Wsparcia dla osób w żałobie.

„Psychoterapię postrzegam jako przestrzeń, w której we wspierającej obecności drugiej osoby można stopniowo „oswajać” myśli, emocje i doświadczenia, które trudno oswoić w pojedynkę. To wspólne poszukiwanie zrozumienia dla tego, co daje się zrozumieć, i bycie z tym, co wymyka się rozumieniu. Zarówno w pracy z dorosłymi, jak i z dziećmi, staram się tworzyć bezpieczne warunki, by oswajając to, co trudne, móc zbliżać się do samego siebie i innych.”

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138

Adam Lis

 

Absolwent psychologii – specjalizacja z psychologii klinicznej dziecka i rodziny, a także kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył szkolenie podstawowe z psychoterapii w nurcie Gestalt (IIPG). Obecnie kontynuuje naukę w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży prowadzonej przez Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek Regeneracja. Pracuje terapeutycznie z dziećmi, adolescentami i ich rodzinami w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Józefowie. Współpracuje z ośrodkiem Regeneracja i szkołą Montessori "Korczak".

W Fundacji zajmuje się pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz konsultacjami dla rodziców.

„Z uwagą słucham swoich rozmówców, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Stwarzam przestrzeń, w której można myśleć
o uczuciach i bezpiecznie je przeżywać.” 

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138

 

Małgorzata Maj-Mierzejewska


Psychoterapeutka, psycholog, socjolog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła Społeczną Psychologię Kliniczną, specjalizując się w psychologii kryzysu oraz
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i interwencjach kryzysowych. Na studiach socjologicznych realizowała specjalizację
z zakresu komunikowania społecznego i doradztwa. Szkolenie terapeutyczne odbywała w ramach
Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego w Wojskowym Instytucie Medycznym, Szpitalu Bródnowskim, Komitecie Ochrony Praw Dziecka, jak również na oddziale onkologii dziecięcej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" oraz w gabinetach prywatnych. Świadczyła również pomoc psychologiczną, pracując na linii zaufania
dla osób w kryzysie emocjonalnym. Jako terapeuta korzysta z podejścia integracyjnego opartego
na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej.

W Fundacji prowadzi konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne, grupy wsparcia i wyjazdowe interwencje kryzysowe.

Antoni Kępiński twierdził, że "im większe w człowieku wewnętrzne roz­bi­cie, poczu­cie własnej słabości, niepew­ności i lęk, tym większa tęskno­ta za czymś, co go z pow­ro­tem sca­li, da pew­ność i wiarę w siebie". W moim przekonaniu tym czymś, co scala i pomaga w prowadzeniu świadomego oraz szczęśliwego życia, jest właśnie relacja terapeutyczna. To ona leczy, pozwala na przekucie doświadczanego cierpienia w nową jakość bycia w świecie. Terapia to dla mnie spotkanie w trakcie, którego jesteśmy na siebie uważni, na ile tylko potrafimy, spotkanie, które pozwala zatrzymać się i spojrzeć w siebie, ale też w lustro, jakim jest drugi człowiek.

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138

Łukasz Miścicki

Psycholog, psychoterapeuta, absolwent wydziału teologicznego. Pracuje w nurcie humanistycznym, aktualnie jest w  trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zdobywał w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, stowarzyszeniu Centrum Dzwoni oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale psychiatrycznym. Obecnie pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii jako psycholog/psychoterapeuta, w Centrum Terapii Dialog oraz Fundacji Synapsis.

W Fundacji pracuje jako psychoterapeuta, prowadzi indywidualne wsparcie psychologiczne i grupę wsparcia. 

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138

Anna Ostrowska

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia w psychoterapii w Szkole Psychoterapii Mabor w Warszawie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, autorka kilku publikacji, uczestniczka szkoleń, konferencji.
Doświadczenie zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, klinicznym oddziale psychiatrycznym Szpitala Wolskiego, Zespole Terapii Rodzin Grupy Synapsis, Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS.

W fundacji prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu integracyjnym.

"Podczas terapii staram się stworzyć bezpieczną przestrzeń do tego, by towarzyszyć osobie zgłaszającej się na terapię w poznaniu obszarów, które stanowią dla niej trudność. W tym wyjątkowym czasie i miejscu można świadomie pracować nad tym, by żyć pełniej, lepiej rozumieć zarówno siebie, jak i to co na wpływa na nasze życie." 

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138

Milena Pacuda

Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Uczestniczka szkoleń dotyczących problemów dzieci i nastolatków oraz pracy z rodzicem w duchu Rodzicielstwa Bliskości
i Porozumienia bez Przemocy. Ukończyła roczne seminarium Psychoterapia okołoporodowa prowadzone w Laboratorium Psychoedukacji.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami zdobywała m.in w domach dziecka, Fundacji Dzieci Niczyje, Stowarzyszeniu dla Rodzin. 

W Fundacji wspiera rodziców i dzieci po stracie bliskich. Prowadzi grupę dla kobiet po poronieniach i stratach okołoporodowych.

„W swojej pracy wspieram rodziców i dzieci w żałobie. Dorosłym pomagam zrozumieć potrzeby i emocje dzieci. Dzieciom i młodzieży towarzyszę w wyrażaniu tego co bolesne i niezrozumiałe. 
Wierzę, że wspólne przeżywanie żałoby, w atmosferze szacunku, bliskości, głębokiego zrozumienia i wsparcia, może umocnić relacje rodzica i dziecka.”

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138

Justyna Paprota

 

Studentka Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Absolwentka Arteterapii na Akademii Medycznej
w Gdańsku. Ukończyła staż w Fundacji Razem, z którą nadal współpracuje, prowadząc krótkoterminową terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym. Oferowała także pomoc seniorom w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Warszawa Ochota.

W Fundacji Nagle Sami prowadzi terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138

 

Marta Stec

 

Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego . Studiowała także psychologię na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła I stopeń Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, gdzie kontynuuje szkolenie psychoterapeutyczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego i w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”, gdzie nadal pracuje jako konsultantka infolinii i poradnii mailowej.

W Fundacji prowadzi indywidualne wsparcie psychologiczne oraz jest konsultantką Telefonu Wsparcia dla osób w żałobie.

„O terapii myślę jako o uważnym towarzyszeniu osobie na jej drodze do pokonywania trudności i przyjmowania życia takim, jakie ono jest. A także jako o spotkaniu, podczas którego dzięki bezpiecznemu kontaktowi można się uczyć świadomego bycia ze sobą i z innymi oraz w pełni doświadczać emocji z tym związanych.”

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138

Martyna Zagórska

 

Psycholog, psychoterapeutka humanistyczna. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego i Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Intra w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Klubie Oparcia Społecznego Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi im. Rychlińskiego, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz w prywatnej przychodni lekarskiej, prowadziła też grupy warsztatowe i szkoleniowe.

W Fundacji prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną, grupę wsparcia dla dorosłych oraz wyjazdowe interwencje kryzysowe. Prowadzi także profil Fundacji na Facebooku.

"Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem z drugim człowiekiem. Jest też przestrzenią, w której  Klient może skupić się na sobie -  spotkać się sam ze sobą.  W pracy terapeutycznej podstawą jest dla mnie autentyczna i akceptująca relacja. Staram się stwarzać  bezpieczne warunki do tego, aby każdy mógł tu być tak, jak tego potrzebuje i we własnym tempie pokonywać trudności  i dochodzić do zmiany."

Zapisz się na konsultację lub zadzwoń: 502 511 138

Drodzy Czytelnicy! Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona była Wam jak najbardziej pomocna. Pamiętajcie jednak, że każda życiowa sprawa, problem, zagadnienie jest wyjątkowe i indywidualne, może wymagać profesjonalnej pomocy.
Nasza strona nie jest poradnikiem, ani encyklopedią wiedzy.
Fundacja Nagle Sami, nasi współpracownicy i przyjaciele dokładają wszelkich profesjonalnych starań, ale ze względu na zawiłość większości spraw, nie mogą ponosić odpowiedzialności, za działania podejmowane przez Was na podstawie zawartych tu informacji.

© 2012 Fundacja Nagle Sami. Wszelkie prawa zastrzeżone.