Przekaż
1,5% podatku
Wpłać
darowiznę
Rezerwuj Wpłacam/Pomagam

Aktualności > Ogólne

Interwencja kryzysowa – warsztat z udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie. Część II.

23 października organizujemy DRUGĄ CZĘŚĆ szkolenia z Interwencji kryzysowej prowadzonego przez dr Piotra Kiembłowskiego.

Zarys szkolenia:

Doświadczenie nagłych traumatycznych zdarzeń takich jak katastrofy naturalne, wypadki komunikacyjne, przemoc fizyczna mogą powodować poważne urazy psychologiczne. Każda osoba zajmująca się pomocą psychologiczną powinna mieć podstawową wiedzę oraz umiejętności dotyczące tego, co robić, gdy konieczna będzie konkretna interwencja na rzecz osób po traumie doznanej w sytuacjach wyżej wymienionych.

Jeśli chcesz nauczyć się jak pracować z osobą po nagłej i silnej traumie, lub też byłeś w sytuacji, gdy taka sytuacja Cię zaskoczyła i doświadczyłeś niepewności, czy to co robisz, jest pomocne dla osoby, której pomagałeś, zapraszamy Cię na szkolenie, podczas którego dowiesz się jak można działać stosując specyficzne techniki i planując strategie oddziaływania zgodnie z założeniami interwencji kryzysowej oraz jak profesjonalnie wspierać osoby po doświadczeniu traumy.

Uczestnicy:

psycholodzy, studenci ostatnich lat psychologii, którzy byli uczestnikami I części szkolenia nt. interwencji kryzysowej.

Cel główny:

Rozwój praktycznych umiejętności z zakresu praktycznych udzielania pomocy osobom po traumatycznych zdarzeniach zgodnie z założeniami interwencji kryzysowej.

Program szkolenia:

– Krótkie przypomnienie zasad interwencji kryzysowej i zasad pracy interwentów kryzysowych.
– Metody i techniki udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej po doznanej traumie (zbieranie wywiadu, zawarcie kontraktu, planowanie oddziaływań terapeutycznych, sesje interwencji, zakończenie procesu udzielania pomocy).
– Ćwiczenie technik udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej ofiarom przemocy (psychicznej, fizycznej i seksualnej); osobom poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, wypadków drogowych, zamachów terrorystycznych.
– Metody i techniki udzielania grupowej pomocy psychologicznej ofiarom wydarzeń traumatycznych oraz praca z pracownikami służb pomocowych – defusing i debriefing.
– Ćwiczenie udzielania pomocy psychologicznej grupom ofiar klęsk żywiołowych i innych wydarzeń angażujących większe zbiorowości oraz zespołom interwencyjnym (przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu).
– Jak nie wyręczać i nie uzależniać od pomocy zewnętrznej – kiedy i jak aktywizować dostępne zasoby klientów.

Prowadzący:

dr Piotr Kiembłowski – psycholog, psychoterapeuta w nurcie systemowym. Od 2013 współpracuje z Fundacją Nagle Sami prowadząc konsultacje, psychoterapię indywidualną i grupy wsparcia dla osób w żałobie.

Informacje organizacyjne

Data: 23 października (sobota), godz. 9.00 – 15.30 (30 min. przerwa w trakcie szkolenia), szkolimy online przez system ZOOM

Liczba uczestników: 8-15 osób

Cena: 300 zł

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy podanie w mailu (info@naglesami.org.pl) poniższych danych:

 • imię nazwisko i nr telefonu
 • Jeżeli chcą Państwo aby wystawić fakturę, to dodatkowo:
  – dane na kogo ma zostać wystawiona faktura (firma – nazwa/osoba prywatna):
  – adres:
  – NIP:
 • i dokonanie przelewu (do 13.10.21)
 • cena: 300 zł
 • KONTO FUNDACJI:
  – City Handlowy 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190
  – tytułem: szkolenie, data, imię i nazwisko uczestnika

Kontakt

e-mail: info@naglesami.org.pl
tel. +48 22 633 54 25