Akademia Fundacji Nagle Sami

"Praktyczny Kurs Pomocy Psychologicznej w obliczu straty i żałoby"

O kursie

Zapraszamy Cię do uczestnictwa w pierwszym w Polsce całościowym kursie dotyczącym wsparcia osób z doświadczeniem straty i żałoby.

Praktyczny kurs pomocy psychologicznej w obliczu straty i żałoby, to kompleksowe szkolenie przygotowujące psychologów i psychoterapeutów do profesjonalnego, a także empatycznego, etycznego i uważnego towarzyszenia klientom wobec najtrudniejszych życiowych doświadczeń związanych z utratami.

Rozpad ważnej relacji, utrata wyobrażeń, sprawności, zdrowia, zakończenie studiów, przeprowadzka, awans w pracy, narodziny dziecka. Pracując w obszarze pomocy psychologicznej i psychoterapii nieustannie towarzyszymy klientom w życiowych zmianach. Każda z nich – nawet wtedy, gdy była oczekiwana – wiąże się z utratą. A przeżywanie utrat jest niezwykle trudne. Szczególnie wówczas, gdy jest są one ostateczne i nieodwracalne, tak jak w sytuacji, gdy umiera bliska nam osoba. W obliczu tak trudnych życiowych doświadczeń niezbędne jest wsparcie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako specjaliści byli przygotowani do tego, by go udzielać.

Od 12 lat w ramach działań Fundacji pomagamy osobom w żałobie żyć dalej. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem i kompetencjami, wierzymy że ma to głęboki sens. Właśnie na bazie naszych doświadczeń, a także w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez uczestników naszych dotychczasowych szkoleń powstał ten kurs.

Zapisuję się na kurs

Jaki jest cel szkolenia?

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie wsparciowej i terapeutycznej pracy z osobami po stracie. W ramach kursu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tego czym jest proces żałoby i jakie są sposoby jego konceptualizacji, a także rozwiną praktyczne umiejętności pomocowe. Podczas warsztatów omówione zostaną zarówno najważniejsze formy i obszary pomocy psychologicznej (interwencja kryzysowa, psychoterapia i grupy wsparcia), jak i szczególne sytuacje oraz specyficzne obszary wsparcia po stracie (dziecko w żałobie, doświadczenie utraty okołoporodowej, żałoba traumatyczna).

Ważny element kursu stanowi także praca własna uczestników w obszarze poszerzania świadomości siebie, jako osoby udzielającej wsparcia oraz refleksji nad wniesionym materiałem klinicznym z pracy zawodowej.

Ponadto, uczestnicy objęci będą interwizją, a także uzyskają dostęp do materiałów dodatkowych (nagrań webinarów) uzupełniających podstawę programową szkolenia.

Studentów ostatniego roku i absolwentów psychologii , osób szkolących się i pracujących jako psychoterapeuci, którzy:

- chcą się przygotować do tego, by profesjonalnie, empatyczne i etycznie wspierać w żałobie i z doświadczeniem straty;
- wspierają klientów w obliczu kryzysowych sytuacji życiowych i doświadczeń traumatycznych;
- uznają za ważne uwzględnienie w swojej pracy obszarów egzystencjalnych;
- w ramach realizowanych szkoleń dążą do zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności, ale również osobistego rozwoju.

Eksperci Akademii

Anna Bajkowska

Psycholożka, Psychoterapeutka Gestalt, Opiekunka merytoryczna szkolenia

Kamila Kamińska

Psycholożka, interwentka kryzysowa

Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz

Psycholożka, Psychoterapeutka psychodynamiczna

Małgorzata Maj-Mierzejewska

Psychoterapeutka humanistyczno-egzystencjalna, psycholożka i socjolożka

Ewa Matyszewska

Psycholożka, trenerka, certyfikowany terapeuta TSR

Piotr Czyrka

Psycholog, psychoterapeuta

Joanna Gieldarska

Psycholożka, coacherka zdrowia, psychoterapeutka

Piotr Kiembłowski

Psycholog, psychoterapeuta, trener biznesu, nauczyciel akademicki

Aldona Krawczyk

psychiatra

Martyna Zagórska

Psycholożka, psychoterapeutka humanistyczna

Patrycja Strzeszkowska

Psycholożka, psychoterapeutka

Anna Bajkowska

 • Psycholożka i psychoterapeutka Gestalt, specjalizująca się w pomocy osobom cierpiącym z powodu kryzysów osobistych oraz trudności w bliskich relacjach.
 • Ważny obszar jej terapeutycznej praktyki stanowi psychoterapia okołoporodowa, w tym wsparcie kobiet i par z doświadczeniem poronienia i straty okołoporodowej.
 •  Od 2013 roku związana z Fundacją Nagle Sami. Prowadzi webinary i warsztaty z tematyki pomocy psychologicznej w obliczu straty, psychoterapii okołoporodowej i profilaktyki zdrowia psychicznego. Zasiada w Radzie Fundacji.

Kamila Kamińska

 • Na co dzień pracuje jako psycholog i interwent kryzysowy, wspierając osoby doświadczające kryzysów i trudności emocjonalnych.
 • Prowadzi warsztaty dla liderów i managerów z zakresu zarządzania zdrowiem psychicznym w organizacji. Także jest wykładowcą akademickim w obszarze psychologii i zarządzania.
 • Pomaga swoim klientom w lepszym zrozumieniu siebie oraz swoich mechanizmów zachowania, co przekłada się na podnoszenie jakości codziennego życia.

Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz

 • Psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna, ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów”, obecnie w trakcie certyfikacji.
 • Prowadzi seminaria i wykłady dla studentów w Szkole Psychoterapii Dialog (dawniej Mabor). Związana z Fundacją “Nagle Sami” od 8 lat.

Małgorzata Maj-Mierzejewska

 • Zajmuje się poradnictwem psychologicznym i psychoterapią osób dorosłych.
 • Istotnym obszarem jej zawodowej praktyki jest towarzyszenie w żałobie, zwłaszcza w żałobie traumatycznej.
 • Z Fundacją Nagle Sami związana od 2013 roku. Obecnie prowadzi na rzecz Fundacji szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów.

Ewa Matyszewska

 • Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i wspierającymi ich dorosłymi (rodzicami, opiekunami, nauczycielami, psychologami i pedagogami szkolnymi).
 • W Fundacji Nagle prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży doświadczających żałoby oraz konsultacje dla dorosłych chcących wesprzeć dziecko w takiej sytuacji.

Piotr Czyrka

 • Absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ, psychoterapeuta systemowo – psychodynamiczny w trakcie szkolenia. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowej, wsparcia oraz krótko i długoterminowej terapii osób dorosłych.
 • Ukończył studium w zakresie interwencji kryzysowej i posiada uprawnienia pedagogiczne. Ma za sobą staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Telefonie Wsparcia Fundacji Nagle Sami.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Programie Najpierw Mieszkanie. Obecnie pracuje w Poradni Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i gabinecie Fundacji Nagle Sami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Pracę terapeutyczną rozumie przede wszystkim jako budowanie bezpiecznej, autentycznej i podmiotowej relacji z drugim człowiekiem, która jest fundamentem pozwalającym na zgłębianie swojego świata wewnętrznego oraz daje szansę na zaopiekowanie się własnym cierpieniem. Ceni sobie korzyści płynące z psychoedukacji.

Joanna Gieldarska

 • Na co dzień pomaga innym wieść pełniejsze i bogatsze życie w oparciu o ich wartości. Wspiera w akceptacji tego, co jest poza kontrolą i zaangażowaniu w działanie, które wzbogaca życie.
 • Pracuje w podejściu poznawczo – behawioralnym. Wspiera osoby zmagające się z trudnościami emocjonalnymi: obniżonym nastrojem, lękami, depresją, dystymią, niską samooceną, brakiem energii oraz kryzysami życiowymi (np. żałoba, rozstanie, zmiana pracy, choroba itp.).
 • Prowadzi warsztaty i szkolenia dla klientów indywidualnych oraz organizacji.

Piotr Kiembłowski

 • Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył też szkolenie z systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Psycholog, psychoterapeuta, trener biznesu, konsultant, coach i nauczyciel akademicki. Posiada ponad 15-letnią praktykę w edukacji studentów i pracowników wielu organizacji.
 • Członek Rady Fundacji NAGLE SAMI.

Aldona Krawczyk

Specjalista psychiatra, certyfikowana terapeutka środowiskowa. Od 2003 r. pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2019 lekarz konsultant „Niebieskiej Linii”. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W okresie studiów i specjalizacji odbywała staże w Wielkiej Brytanii, ukończyła także czteroletnią szkołę psychoterapii behawioralno – poznawczej (CBT). Absolwentka i trenerka szkolenia z otwartego dialogu.
Zawodowo związana od lat z psychiatrią środowiskową, prowadzi regularne szkolenia wspomagające rozwój tego podejścia.

Martyna Zagórska

 • Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Intra w Warszawie.
 • Z Fundacją Nagle Sami związana jest od 2013 roku, gdzie prowadziła konsultacje i psychoterapię indywidualną, a także grupy wsparcia dla dorosłych oraz wyjazdowe interwencje kryzysowe.
 • Posiada również kilkuletnie doświadczenie pracy w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku. Na co dzień pracuje w ośrodku terapeutycznym Ko-relacje i w Poradni Psychoonkologii NIO w Warszawie.

Patrycja Strzeszkowska

 • Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, na kierunku Psychology in English oraz całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w szkole psychoterapii Intra. Obecnie Kontynuuje swoją edukację w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.
przejdź

Informacje organizacyjne

Co?

 • Kurs ma charakter hybrydowy: zjazd pierwszy oraz ostatni odbywać się będą stacjonarnie. Pozostałe zjazdy są weekendowe i mają formułę online.
 • 203 godziny dydaktyczne
 • 8 modułów tematycznych
 • 4 spotkania interwizyjne
 • 5 webinarów dostępne przez cały czas trwania kursu i 6 miesięcy po zakończeniu szkolenia
 • Sesja Q&A z ekspertami Fundacji dotycząca praktycznych aspektów pracy wsparciowej i terapeutycznej z osobą w żałobie
 • Sesja Q&A z psychiatrą Fundacji dotycząca udzielania wsparcia psychiatrycznego osobom w żałobie
 • Spotkanie z kadrą kierowniczą na temat możliwości współpracy z FNS
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, która będzie platformą kontaktu i wymiany refleksji

Kiedy?

 • Kurs będzie trwał od 26 października 2024 roku do 18 maja 2025 roku. Daty poszczególnych zjazdów podane są w opisie Programu szkolenia.
 • Zjazdy stacjonarne odbywać się będą: sobota w godz. 10.00 – 18.00; niedziela w godz. 9.00 – 17.00
 • Zjazdy online odbywać się będą: sobota i niedziela w godz. 9.00 – 17.00
 • Interwizje odbywać się będą: we czwartki w godz. 17.00 – 20.00. Daty interwizji podane zostaną po rozpoczęciu kursu.

Gdzie?

 • Zjazdy stacjonarne odbywać się będą w siedzibie Fundacji Nagle Sami: Al. Wojska Polskiego 1A, Warszawa
 • Zjazdy online prowadzone będą na platformie ZOOM.

PłatnościJedna rata – zgłoszenie przesłane do 31.05.2024 Jedna rata – zgłoszenie przesłane od 01.06.2024 do 31.08.2024 Dwie raty – zgłoszenie przesłane do 01.06.2024 do 31.08.2024
do 7 dni od przesłania przez Organizatora informacji o przyjęciu na kurs wpisowe: 500 zł wpisowe: 500 zł wpisowe: 500 zł
do 21.06.2024 6 500 zł
do 20.09.2024 7 000 zł 3 750 zł
do 31.01.2025 3 750 zł

Cena Kursu to 7 000 zł brutto w przypadku wniesienia opłaty w jednej racie dla zgłoszeń przesłanych do dnia 31.05.2024.

Dla zgłoszeń nadesłanych od 01.06.2024 przy płatności w jednej racie całkowita cena Kursu wynosi 7 500 zł brutto.

W przypadku wyboru płatności w dwóch ratach całkowita cena Kursu wynosi 8 000 zł brutto.

Każda z wyżej wymienionych kwot zawiera w sobie 500 zł brutto bezzwrotnej opłaty wpisowej.

*Podane powyżej kwoty to kwoty brutto zawierające podatek VAT w wysokości 23%. Jeżeli Twój udział uczestnika finansowany będzie ze środków publicznych, cena kursu może być zwolniona z podatku VAT 

Program kursu

Moduł I: "Strata i żałoba - spotkanie wprowadzające"

Data: 26-27.10.2024
Prowadząca: Anna Bajkowska

Program:

1. Zawiązanie grupy i poznanie się uczestników
2. Zbadanie punktu wyjścia – doświadczenia, przekonania, wyobrażenia, trudności i potrzeby uczestników kursu
3. O stracie – wprowadzenie w tematykę utrat/zmian w historii życia, sztuka tracenia na przestrzeni życia, strata vs. żałoba
4. Żałoba – definicje, koncepcje, modele teoretyczne (tradycyjne i współczesne), żałoba a czas, zastosowanie metafory w konceptualizacji procesu żałoby
5. O wsparciu – czym jest wsparcie w żałobie? kiedy jest potrzebne? co to znaczy wspierać po stracie? postawa wspierająca i niewspierająca

Moduł II: "Interwencja kryzysowa w sytuacji straty i w doświadczeniu żałoby"

Data: 16-17.11.2024
Prowadząca: Kamila Kamińska

Program:

1. Czym dokładnie jest kryzys psychologiczny? Rodzaje.
2. Dynamika kryzysu ostrego i chronicznego.
3. Jak rozpoznać, czy mam do czynienia z osobą w kryzysie? Wskaźniki do określenia tego stanu.
4. Kryzys w modelu klinicznym – wskazówki do podejmowania interwencji kryzysowej.
5. Kryzys w modelu holistycznym – wskazówki do podejmowania interwencji kryzysowej.
6. Strategie wsparcia klienta w ujęciu koncepcji poliwagalnej - zasady i techniki pomocne w regulowaniu emocji klienta i budowaniu jego poczucia bezpieczeństwa.
7. Ustabilizowanie stanu psychicznego - model pierwszej pomocy psychologicznej.
8. Przede wszystkim nie szkodzić – zapobieganie potencjalnym negatywnym skutkom interwencji.

Moduł III: "Praca psychoterapeutyczna z osobami w żałobie"

Data: 7-8.12.2024
Prowadząca: Katarzyna Czajkowska – Łukasiewicz

Program:

1. Nawiązanie relacji terapeutycznej w pracy z osobą po stracie
2. Rozumienie przeniesienia i przeciwprzeniesienia w terapii osoby w żałobie.
3. Terapeuta jako narzędzie własnej pracy
4. Techniki terapeutyczne mające zastosowanie w pracy z osobami w żałobie.

Moduł IV: "Grupy wsparcia w żałobie – jak je tworzyć i prowadzić?"

Data: 18-19.01.2025
Prowadząca: Małgorzata Maj – Mierzejewska

Program:

1. Czym jest grupa wsparcia i co wyróżnia to oddziaływanie na tle innych form pracy grupowej.
2. Ramy organizacyjne tj. co warto uwzględnić, gdy planujemy grupę wsparcia.
3. Proces konsultacyjny (przebieg, kwalifikacja vs wyłączenie, ryzyka).
4. Kontrakt grupowy.
5. Sesja grupy wsparcia (cel, setting, moderacja).
6. Specyfika pracy grupy wsparcia w kontekście procesu grupowego.
7. Sytuacje trudne w pracy grupy wsparcia.

Moduł V: "Dziecko, nastolatek i rodzina w żałobie"

Data: 08-09.02.2025
Prowadzący: Ewa Matyszewska

Program:

1. Jak dzieci rozumieją i przeżywają śmierć i żałobę?
2. Potrzeby dziecka w żałobie.
3. Praktyczne zasady wspierania dzieci po stracie.
4. Praca terapeutyczna z dziećmi po stracie (cele, metody, formy)
5. Wsparcie rodzica / opiekuna.
6. Rodzina w żałobie (w tym: osadzenie rodziny wśród innych systemów).

Moduł VI: "Trauma i żałoba traumatyczna"

Data: 22-23.03.2025
Prowadząca: Małgorzata Maj – Mierzejewska

Program:

1. Trauma - doświadczenie o potencjale traumatogennym i traumatyzacja.
2. Praca terapeutyczna z osobą po doświadczeniu traumatycznym (diagnoza, etapy terapii traumy, techniki).
3. Czym jest żałoba traumatyczna i jaka jest jej specyfika.
4. Praca terapeutyczna z osobą w żałobie traumatycznej (cele, metody i wyzwania).
5. Ryzyko pośredniej traumatyzacji u pomagacza i konieczność zadbania o siebie.

Moduł VII: "Doświadczenie poronienia i utraty okołoporodowej"

Data: 12-13.04.2025
Prowadzący: Anna Bajkowska

Program:

1. Utraty okołoporodowe – wprowadzenie teoretyczne (perspektywa medyczna i psychologiczna)
2. Unikalne aspekty żałoby związanej z doświadczeniem straty w okresie okołoporodowym
3. Towarzyszenie w doświadczeniu straty – dobre praktyki.
4. Kobieta, mężczyzna, para – kto, jak, kiedy ( i czy w ogóle sięga) po wsparcie i czego potrzebuje?
5. Wsparcie psychologiczne i psychoterapia w obliczu poronienia i straty okołoporodowej.
6. Kiedy są potrzebne? Jakie kluczowe aspekty obejmują?

Moduł VIII: "O domykaniu i kończeniu, a także o dbaniu o siebie"

Data: 17-18.05.2025
Prowadzący: Anna Bajkowska

Program:

1. Ja w gabinecie (zasoby, obszary wrażliwe, potencjalne trudności i wyzwania, moje przekonania i wyobrażenia)
2. Moja indywidualna droga a doświadczenia utraty
3. Praca z osobą po stracie a profilaktyka STSD
4. Dbanie o siebie w perspektywie zawodowej i osobistej
5. Portfolio dobrych praktyk
6. Domykanie i żegnanie (w pracy z osobą w żałobie i w naszej pracy grupowej)

Webinary

1. "Rola lekarza psychiatry we wsparciu pacjenta w żałobie" - prowadząca dr Aldona Krawczyk
2. "Utraty jesieni życia – sprawność, niezależność, bliscy i perspektywa własnego odchodzenia " - prowadząca Martyna Zagórska
3. "Gdy odchodzi zwierzę – jak rozmawiać o takiej stracie?" - prowadząca Patrycja Strzeszkowska
4. "Nigdy Cię nie zapomnę" – o stracie w kontekście relacji." - prowadząca Joanna Gieldarska
5. "Doświadczenie straty w chorobie onkologicznej - jak wspierać pacjenta?" - prowadząca Michaela Dłużniewska

Interwizja

Podczas spotkania interwizyjnego będziesz miał/a okazję omówić wątki z własnej pracy wsparciowej lub terapeutycznej. Będzie to przestrzeń do pracy warsztatowej, dzięki której pogłębisz swoje umiejętności praktyczne.

Spotkania odbywać się będą ONLINE:

- na platformie ZOOM, we czwartki w godz. 17.00 – 20.00
- czas trwania: 3 godz.

Praktyczna sesja Q&A

"Jak pracować z osobą w żałobie? Wątpliwości, dylematy, wyzwania." - prowadzący Dr Piotr Kiembłowski i Anna Bajkowska

Spotkanie odbywać się będzie ONLINE:

- na platformie ZOOM
- czas trwania: 2 godz.
- grudzień 2024 r.

Q&A z Kadrą Kierowniczą FNS

Spotkanie z Kadrą Kierowniczą odnośnie możliwości współpracy z Fundacją.

Spotkanie odbywać się będzie ONLINE:

- na platformie ZOOM
- czas trwania: 1 godz.
- luty 2025 r.

Q&A z psychiatrą FNS

Spotkanie w formule pytań i odpowiedzi z lekarzem psychiatrą, dotyczące praktycznych aspektów pracy oraz wsparcia farmakologicznego osób po stracie. - prowadzący lek. Marcin Zarzycki

Spotkanie odbywać się będzie ONLINE:

- na platformie ZOOM
- czas trwania: 2 godz.
- kwiecień 2025 r.

  Jesteś zainteresowany/a uczestnictwem w Praktycznym kursie pomocy psychologicznej
  w obliczu straty i żałoby Akademii Fundacji Nagle Sami?

  Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu wypełnij poniższy formularz oraz zapoznaj się z Regulaminem uczestnictwa.

  W ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o wyniku rekrutacji i przekazać Ci najważniejsze informacje dotyczące udziału w szkoleniu.

  Jeśli masz jeszcze jakieś pytania skontaktuj się z nami pod numerem 512 674 874 lub mailowo pod
  adresem info@naglesami.org.pl

   

  Jestem:

  Jaką płatność wybierasz?