Dla szkół

Interwencja kryzysowa w praktyce. Szkolenie dla pedagogów i nauczycieli.

Warsztat wprowadzający w specyfikę pracy w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy z kryzysem u dzieci i młodzieży. Podczas ćwiczeń uczestniczy będą mogli zapoznać się z głównymi założeniami działań interwencyjnych, a także zobaczyć, jakie są jej trudne strony i jakie mogą być osobiste ograniczenia. Jednocześnie prowadząca, doświadczona interwentka kryzysowa dzieci i młodzieży, podzieli się swoim doświadczeniem, co da możliwość do dyskusji o charakterze superwizyjnym.

Zarys programu:

 • Mini wykład o kryzysie (czym jest kryzys, rodzaje kryzysów)
 • Ćwiczenie – jak w rozmowie może zachowywać się osoba w kryzysie?
 • Kryzys dziecka vs. kryzys dorosłego – różnice w radzeniu sobie
 • Etapy rozmowy pomocowej – rozmowa interwencyjna: drzewko decyzyjne (omówienie go)
 • Cele interwencji kryzysowej
 • Cechy interwencji kryzysowej
 • Etapy interwencji kryzysowej (w tym omówienie rodzajów samobójstw: to be, to be or not to be, not to be
 • Ćwiczenie – szacowanie ryzyka

Korzyści z wzięcia udziału – Uczestnicy będą mieli możliwość:

 • Poszerzyć wiedzę na temat sytuacji kryzysowych u osób dorosłych
 • Poszerzyć wiedzę na temat sytuacji kryzysowych u dzieci i młodzieży
 • Poznać specyfikę rozmowy z osobą doświadczającą kryzysu
 • Zdobyć wiedzę na temat form i rodzajów interwencji kryzysowej
 • Nabyć umiejętności przeprowadzenia interwencji kryzysowej

Metoda szkoleniowa:

 • wykład, ćwiczenia, modelowanie, dyskusja, praca w grupach

Informacje organizacyjne

 • Czas trwania: 8 godz.
 • Liczba uczestników: do 14 osób
 • Forma: Szkolenie online/stacjonarnie
 • Platforma: ZOOM, Teams, inne
 • Szkolenie zamknięte, realizowane na indywidualne zapotrzebowanie firm i organizacji

Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Interwencja kryzysowa w praktyce. Szkolenie dla pedagogów i nauczycieli.  W przypadku braku potwierdzenia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt

  Kontakt

  e-mail: info@naglesami.org.pl
  tel. 502 511 138

  Regulamin Szkoleń