Dla osób w żałobie

Webinar: Rodzina w żałobie

Opis spotkania:

Z przeżywaniem różnych sytuacji w rodzinie jest trochę jak z synergią – całość przeżyć nie jest prostą sumą przeżyć poszczególnych jej członków. Śmierć jednej osoby w rodzinie stanowi wyzwanie dla całego systemu, który bezpowrotnie się zmienia. Rodzina posiada zasoby i siły, które pomagają jej przejść ten proces, czasem jednak może potrzebować w tym wsparcia.

W trakcie webinaru poruszone będą następujące wątki:

– jak przebiega żałoba w rodzinie?
– jakie czynniki wspierają rodzinę w przejściu żałoby, a jakie zakłócają ten proces?
– jakie potrzeby pojawiają się w rodzinie na różnych etapach żałoby, a także jakie zadania kolejne etapy przed rodziną stawiają?
– jakie rodzaje wsparcia można uzyskać w rodzinie i co się składa na jej zdolność do odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił oraz odporność?
– jak można wesprzeć rodzinę w przeżywaniu żałoby?

Dla kogo?

Webinar skierowany jest do osób, które z powodów osobistych interesują się procesem przechodzenia rodziny przez proces żałoby, jak również do osób, które z racji wykonywanych zawodów chcą być wsparciem dla rodzin w żałobie.

 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Webinar: Rodzina w żałobie    W przypadku braku potwierdzenia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt

    Kontakt

    e-mail: info@naglesami.org.pl
    tel. 502 511 138

    Regulamin Szkoleń