Przekaż
1,5% podatku
Wpłać
darowiznę
Rezerwuj Wpłacam/Pomagam

Aktualności > Brak kategorii

Najpopularniejsze tematy szkoleń w roku 2022

Rok 2022 był kolejnym rokiem, po okresie pandemii, pełny nieoczkiwanych i trudnych doświadczeń dla świata: wojna w Ukrainie, kryzys ekonomiczny i niepewne jutro mocno wpłynęły na dobrostan psychiczny wielu z nas. Dane wydarzenie wpłynęły również na kształt realizowanych szkoleń w Fundacji Nagle Sami.

Podsumowujemy rok 2022 i widzimy, że najpopularniejszymi szkoleniami Fundacji Nagle Sami, które zrealizowaliśmy dla firm i instytucji były:

  • zarządzanie w sytuacji kryzysowej i pod wpływem ogromnego stresu;
  • inteligencja emocjonalna;
  • zarządzanie lękiem i trudnymi emocjami – jako konsekwencja wojny i niepewnej sytuacji ekonomicznej;
  • szkolenia nt. żałoby – pokazujące, jak wspierać i rozmawiać z pracownikiem po stracie w Organizacji;
  • warsztaty nt. profilaktyki zdrowia psychicznego – tak ważny temat w obliczu wyzwań aktualnej codzienności.

Wspieraliśmy też interwizyjnie innych „pomagaczy”, zespoły menagerów i pracowników w kryzysie przez debriefingi oraz prowadziliśmy warsztaty nt. pracy z traumą – uczyliśmy, jak wspierać tych, co jej doświadczyli.

Lata działania w trudnych tematach – straty, śmierci, kryzysu psychicznego – pomogły nam zbudować nie tylko zespół świetnych trenerów i terapeutów, ale też naszą wiedzę coraz lepiej przekazywać innym. A czasy takie, że trudne tematy, kryzysy psychiczne – dotyczą coraz większej liczby ludzi. Uczymy się jak pomagać sobie i innym w trudnych czasach i zachęcamy do tego innych.

I przy okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy obdarzyli nas zaufaniem i powierzyli nam swoje trudne sprawy. Pamiętajcie, ze jesteśmy dla Was również w roku 2023.