Dla firm i instytucji

Debriefing. Wsparcie Zespołu w obliczu trudności.

Debriefing – to spotkanie, którego celem jest umożliwienie pracownikom danego Zespołu podzielenia się doświadczeniami, refleksjami, spostrzeżeniami i emocjami dotyczącymi określonego aspektu ich pracy, bądź bieżącej trudnej sytuacji. Stanowi formę wsparcia, którą rekomendujemy szczególnie pracownikom doświadczającym kryzysu (np. w związku z dużą lub gwałtowną zmianą w firmie, przeżytą sytuacją trudną lub traumatyczną) lub tym, którzy na co dzień w swojej pracy podejmują trudne, bądź obciążające emocjonalnie zadania (np. mają kontakt z klientami bądź współpracownikami w kryzysie).

Korzyści płynące ze spotkania:

 • minimalizowanie krótko – i długoterminowych efektów silnego stresu
 • profilaktyka zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu członków Zespołu
 • zwiększenie świadomości własnych zasobów i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • większa integracja Zespołu
 • pomoc w tworzeniu dobrych praktyk wspierających codzienną pracę Zespołu

Metoda szkoleniowa:

 • Spotkanie online/stacjonarne o charakterze superwizyjnym z doświadczonym trenerem-psychoterapeutą.

Informacje organizacyjne

 • Czas trwania: 3 godz.
 • Liczba uczestników: do 14 osób
 • Forma: Spotkanie online/stacjonarne
 • Platforma: ZOOM, Teams, inne
 • Spotkanie zamknięte, realizowane na indywidualne zapotrzebowanie firm i organizacji

Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Debriefing. Wsparcie Zespołu w obliczu trudności.  W przypadku braku potwierdzenia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt

  Kontakt

  e-mail: info@naglesami.org.pl
  tel. 502 511 138

  Regulamin Szkoleń