Dla firm i instytucji

Employee Resource Groups – mental health

Grupy Wsparcia Koleżeńskiego wewnątrz organizacji mogą być doskonałym narzędziem integrującym zespół, angażującym pracowników, a przede wszystkim mogą zapewnić pracownikom bezpieczną przystań dzięki której odpowiednio wcześnie będzie można zareagować na kryzysy psychiczne zespołu. Do grup dobrowolnie zgłaszają się pracownicy, którzy chcą być wsparciem dla swoich kolegów z firmy. Grupy Wsparcia powstałe w organizacjach i wielu firmach mogą dotyczyć różnych zagadnień np. równouprawnienia, grupy dla rodziców albo promujące różnorodność. Grupy, które pomaga szkolić Fundacja Nagle Sami promują zdrowie psychiczne i koncentrują się na tym temacie.

Kluczem do sukcesu działania Grupy Wsparcia jest odpowiedzialne przygotowanie jej członków do powierzonych zadań, dokładne ich zarysowanie, a także przekazanie odpowiednich procedur na wypadek kryzysu. Program, który stworzyliśmy dla korporacji, zawiera cykl kilku szkoleń z zakresu pomagania: zasad udzielania wsparcia, dobrych praktyk  w obszarze zdrowia psychicznego, procedur w sytuacji kryzysowej.

Zarys programu przykładowego szkolenia:

 • Wsparcie koleżeńskie – wprowadzenie do roli „pomagacza”.
  a) Czym jest wsparcie? Wsparcie koleżeńskie, a wsparcie profesjonalne.
  b) Rola wolontariusza.
  – zasoby i ograniczenia w roli wolontariusza
  – motywacja
  – miejsce w strukturze organizacji
 • Kluczowe kompetencje w roli wolontariusza.
  a) Czym jest empatia?
  b) Podstawowe wyznaczniki empatycznej komunikacji.
  c) Budowanie kontaktu z rozmówcą.d) Techniki aktywnego słuchania (parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie itp.)
 • Pomoc psychologiczna.
  a) Kiedy warto zasygnalizować rozmówcy skorzystanie z profesjonalnej pomocy?
  b) Formy wsparcia psychologicznego.
  c) Gdzie można skierować osobę potrzebującą wsparcia?
 • Jak dbać o siebie dbając o innych?
  a) Emocjonalne „BHP” wolontariusza.
  b) Sposoby dbania o siebie.

Korzyści z wzięcia udziału – Uczestnicy będą mieli możliwość:

 • poznać zasady udzielania wsparcia psychologicznego w granicach odpowiedzialności wolontariusza
 • dowiedzieć się, jakie są dobre praktyki w obszarze zdrowia psychicznego
 • poznać procedury na wypadek interwencji kryzysowej

Metoda szkoleniowa:

 • Szkolenie online. Pigułki wiedzy, ćwiczenia, scenki sytuacyjne, dyskusja, autorefleksja.

Stawiamy na naukę przez doświadczenie, realizując program zgodnie z cyklem: ćwiczenie, refleksja, teoria, praktyka. Zakładamy elastyczny sposób organizacji i czas realizacji zajęć – w zależności od liczebności grupy i tempa pracy uczestników.

Informacje organizacyjne

 • Czas trwania: 5 godz.
 • Liczba uczestników: do 14 osób
 • Forma: Szkolenie online
 • Platforma: ZOOM, Teams, inne
 • Szkolenie zamknięte, realizowane na indywidualne zapotrzebowanie firm i organizacji

Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Employee Resource Groups – mental health  W przypadku braku potwierdzenia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt

  Kontakt

  e-mail: info@naglesami.org.pl
  tel. 502 511 138

  Regulamin Szkoleń