Dla psychologów i psychoterapeutów

Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie?

Wartościową formę pomocy osobom w żałobie stanowią grupy wsparcia. Spotkania osób, które łączy doświadczenie straty bliskich stanowią okazję do podzielenia się własnymi przeżyciami, poznania historii innych, nawiązania nowych relacji.  Przynależność do grupy pozwala zobaczyć, że są inni, którzy czują podobnie jak my – nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie. W czasie szkolenia uczestnicy poznają specyfikę pracy w charakterze prowadzącego grupę wsparcia dla osób w żałobie, zapoznają się m.in. z różnorodnymi sposobami interwencji w grupie, dowiedzą się jakich błędów unikać.

Zarys szkolenia

Uczestnicy: psycholodzy, interwenci kryzysowi, terapeuci

Cel główny: Rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia grup wsparcia dla osób po stracie bliskich.

Program szkolenia:

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

– Czym jest proces żałoby i jak przebiega?
– Jakie są formy wsparcia osób w żałobie?
– Czym jest grupa wsparcia i na czym polega jej specyfika?
– Jak prowadzić konsultacje do grupy wsparcia? Na co zwrócić uwagę?
– Jak skonstruować kontrakt grupowy i zadbać o setting?
– Jakie są etapy pracy grupy (odniesienie do procesu grupowego)?
– Jakie sytuacje trudne mogą mieć miejsce podczas pracy z grupą?
– W jaki sposób przygotować się do prowadzenia grupy wsparcia i zadbać o siebie?

Korzyści dla uczestnika

Główny rezultat:

Lepsze przygotowanie do pracy w charakterze prowadzącego grupy wsparcia dla osób w żałobie.

Metoda szkoleniowa:

Duży nacisk kładziemy na pracę warsztatową – prezentowanie poszczególnych zagadnień przeplatać się będzie z propozycjami ćwiczeń.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie?    W przypadku braku potwierdzenia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt

    Kontakt

    e-mail: info@naglesami.org.pl
    tel. 502 511 138

    Regulamin Szkoleń