Dla psychologów i psychoterapeutów

Jak udzielać wsparcia psychologicznego osobom w żałobie przez telefon?

Ostatni czas pandemii postawił nas przed nowymi wyzwaniami, również tymi dotyczącymi pracy psychologicznej w formie zdalnej. Wiele z osób zajmujących się pracą pomocową musiało na bieżąco szukać możliwości kontynuowania procesów terapeutycznych, pomocowych i wsparciowych. Poniższe szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pracy zdalnej z osobą w żałobie i kryzysie oraz lepsze przygotowanie merytoryczne do prowadzenia takiego wsparcia nie tylko pod ostrzałem warunków zewnętrznych, ale również w codziennej pracy w różnych kontekstach i instytucjach.

Zarys szkolenia

Uczestnicy: Psycholodzy, studenci psychologii, interwenci kryzysowi, psychoterapeuci, pracownicy socjalni.

Cel główny: Rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących kontaktu zdalnego z klientem.

Podczas szkolenia postaramy się zrozumieć specyfikę kontaktu pomocowego przez telefon, znaleźć najtrudniejsze aspekty i wspólnie wypracować rozwiązania, które pomogą sobie z nimi poradzić. Będziemy ćwiczyć umiejętność rozpoznawania trudności osoby, z którą rozmawiamy, określenia celu kontaktu i bycia w kontacie we wspierający sposób.

Program szkolenia:

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

– Jakie są podstawowe zasady, ograniczenia i wyzwania pracy pomocowej przez telefon?
– Jak być obecnym dla klienta w rozmowie telefonicznej, jak rozpoznawać jego potrzeby i stan psychiczny?
– Jaki jest cel kontaktu telefonicznego?
– Czym może być rozmowa telefoniczna, a czym nigdy nie będzie?
– Jak zbudować wspierający kontakt w rozmowie telefonicznej – techniki i narzędzia
– Jak przeprowadzić interwencję kryzysową podczas rozmowy telefonicznej?
– Czego nie widzimy i jak zyskać do tego dostęp – jakie pytania pomogą nam “zobaczyć” rozmówcę?
– Jaka jest specyfika pracy przez telefon, w jakich kontekstach może być ona pomocna, a w jakich niemożliwa do zastosowania?

Metoda szkoleniowa:

Szkolenie będzie prowadzone w dużej części metodą warsztatową – poza fragmentami wykładowymi uczestnicy będą mieli szansę sprawdzić w praktyce omawiane umiejętności i narzędzia.

Korzyści dla uczestnika

Główny rezultat: Lepsze przygotowanie do prowadzenia wsparcia psychologicznego przez telefon w różnych kontekstach i sytuacjach.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Jak udzielać wsparcia psychologicznego osobom w żałobie przez telefon?    W przypadku braku potwierdzenia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt

    Kontakt

    e-mail: info@naglesami.org.pl
    tel. 502 511 138

    Regulamin Szkoleń