Dla psychologów i psychoterapeutów

Psychofizjologia traumy typu I

Nagłe zdarzenie traumatyczne wywiera ogromny wpływ na poglądy ludzi o samych sobie i otaczającym ich świecie. Wywołuje dezorientację i strach, które spowodowane są nie tylko sytuacją, ale też często tym, co się z nimi dzieje w efekcie takiego przeżycia. Najczęściej ogromną ulgę przynosi szereg właściwie podjętych specjalistycznych interwencji, uwzględniających najnowsze odkrycia w dziedzinie neurobiologii i psychosomatyki, które przede wszystkim przeciwdziałają pogłębianiu ewentualnych urazów psychicznych i retraumatyzacji.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zebranie i uaktualnienie wiedzy dotyczącej pracy z traumą typu I, czyli urazem psychicznym będącym wynikiem nagłego, niespodziewanego i krótkotrwałego wydarzenia bezpośrednio zagrażającego zdrowiu i/lub życiu, np. wypadek, śmierć, gwałt, itd. Uczestnicy szkolenia poznają założenia do pracy z traumą w oparciu o podstawy neurobiologii i psychosomatyki, a także dowiedzą się jak wykorzystywać tę wiedzę w konkretnych technikach i narzędziach pracy.

Zarys programu:

 • ASD oraz PTSD – specyfika funkcjonowania człowieka po doświadczeniach traumatycznych I typu (wydarzenia incydentalne/zdarzeniowe/pojedyncze).
 • Podstawy neurobiologii traumy w ujęciu teorii poliwagalnej oraz teorii przywiązania.
 • Wydarzenie traumatyczne w modelu klinicznym – wskazówki do podejmowania interwencji terapeutycznych.
 • Wydarzenie traumatyczne w modelu holistycznym – wskazówki do podejmowania interwencji terapeutycznych.
 • Strategie wsparcia klienta w ujęciu koncepcji poliwagalnej.
 • Zasady i techniki pomocne w regulowaniu emocji klienta i budowaniu jego poczucia bezpieczeństwa.
 • Przede wszystkim nie szkodzić – zapobieganie potencjalnym negatywnym skutkom interwencji.

Korzyści z wzięcia udziału – Uczestnicy będą mieli możliwość:

 • poznać adaptacyjne i nieadaptacyjne reakcje w konsekwencji wydarzenia traumatycznego;
 • poznać, w jaki sposób stabilizować emocjonalnie klienta, pomagając mu przywracać poczucie kontroli i sprawczości;
 • poznać, w jaki sposób pomagać klientowi w uwalnianiu się od objawów traumy i/lub uczeniu go dostatecznie dobrego, wspierającego dla siebie zarządzania nimi;
 • poszerzyć wiedzę na temat tego czego nie robić, czyli jak zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom traumatycznego doświadczenia?

Metoda szkoleniowa:

Szkolenie o charakterze teoretyczno-praktycznym, zawierające zarówno teoretyczne założenia dotyczące udzielenia pomocy psychologicznej osobom po incydentalnym urazie psychicznym, jak i metody aktywne: dyskusję, pracę w grupach, ćwiczenia, analizę opisu przypadku.

Informacje organizacyjne

 • Czas trwania: 8 godz.
 • Liczba uczestników: do 14 osób
 • Forma: Szkolenie online
 • Platforma: ZOOM, Teams, inne
 • Szkolenie zamknięte, realizowane na indywidualne zapotrzebowanie firm i organizacji

Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Psychofizjologia traumy typu I  W przypadku braku potwierdzenia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt

  Kontakt

  e-mail: info@naglesami.org.pl
  tel. 502 511 138

  Regulamin Szkoleń