Dla szkół

Śmierć samobójcza ucznia – warsztat dla pedagogów i nauczycieli

W 2022 roku policja odnotowała w Polsce ponad 2 tys. zamachów samobójczych wśród dzieci i młodzieży do 18 r. ż. To o ponad 500 więcej niż przed rokiem, a w ciągu dwóch lat jest to wzrost o 150%. Niestety, część tych prób kończy się śmiercią dziecka, a wtedy rodzina, której to dotyczy zwykle pozostaje bez profesjonalnego wsparcia.

Aby móc wesprzeć dziecko w kryzysie, potrzebny jest mądry i wrażliwy dorosły – rodzic, nauczycielka/nauczyciel, pedagożka/pedagog. Szkoła, obok domu, jest najważniejszą przestrzenią, w której należy zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, co robić w tak kryzysowej i obciążającej psychicznie sytuacji. Jakie działania będą pomocne, a co może zaszkodzić. Niewiedza oraz brak umiejętności radzenia sobie w takiej sytuacji potęguje napięta atmosferę. Dlatego kluczowym działaniem jest pokazanie, jaką procedurę powinno się uruchomić, jakich formalności dopełnić, ale, przede wszystkim, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi oraz ich rodzicami o samobójstwie.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do pracowników oświaty, którzy doświadczyli śmierci samobójczej ucznia albo chcą być przygotowani do pracy z dziećmi i dorosłymi kiedy staną w obliczu takiego kryzysu.

O czym będziemy mówić i dlaczego warto w tym uczestniczyć?

 • Jak rozmawiać z klasą o samobójstwie koleżanki/kolegi?
 • Ile mówić, a ile przemilczeć?
 • Czy zwolnić dzieci z części lekcji?
 • Co napisać rodzicom w pierwszej wiadomości po tragedii?
 • Co może zrobić dyrektor szkoły, aby wesprzeć społeczność?
 • Jak zachować się wobec rodziców zmarłej uczennicy/zmarłego ucznia oraz ją/go jak pożegnać?
 • W jaki sposób podjąć wspierające działania psychoedukacyjne i kiedy je zrobić?
 • Jak zadbać o siebie, aby móc nieść pomoc innym w kryzysie?

Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Śmierć samobójcza ucznia – warsztat dla pedagogów i nauczycieli  W przypadku braku potwierdzenia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt

  Kontakt

  e-mail: info@naglesami.org.pl
  tel. 502 511 138

  Regulamin Szkoleń