Aktualne szkolenia

Pierwszy kurs otwarty, który kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką utraty i żałoby.

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób, które w swojej pracy lub życiu osobistym towarzyszą osobom w żałobie, jak i do tych, które chcą po raz pierwszy objąć refleksją ten obszar życia.

JEŚLI CHCESZ:

👉 lepiej rozumieć czym jest proces żałoby i jak może przebiegać,
👉 dowiedzieć jak wspierać osobę po stracie i jednocześnie być uważnym na siebie,
👉 rozwijać się i głębiej poznawać samego siebie i czerpać z doświadczeń innych – TEN KURS JEST DLA CIEBIE.

O CZYM JEST TEN KURS?

Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom lepszego rozumienia doświadczeń związanych z utratą i procesem żałoby, a także rozwijania naturalnych zasobów do niesienia wsparcia, które posiada każdy z nas. To także unikalna szansa na wymianę doświadczeń, refleksji i inspiracji, a także osobisty rozwój i bliższe poznanie samego siebie, także w egzystencjalnym wymiarze.
W czasie kursu duży nacisk kładziemy na wymianę inspiracji, autorefleksję, jak i praktyczne nabywanie i wykorzystywanie umiejętności. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uczenia się przez doświadczenie – pracując w grupach i parach.
❗ UWAGA: Ze względu na charakter kursu szkolenie NIE jest rekomendowane osobom, które w ciągu ostatniego roku same doświadczyły straty.

DO KOGO KIEROWANY JEST KURS?

Do osób które:
👉 uznają temat straty i żałoby za ważny i chcą pogłębić wiedzę z tego zakresu,
👉 chcą rozwijać swoją uważność, umiejętność autorefleksji, empatię oraz kształtować wspierającą postawę w kontakcie z osobami po stracie,
👉 w swojej pracy lub w życiu prywatnym towarzyszą osobom z doświadczeniem straty i chcą rozwijać swoje zasoby w tym obszarze,
👉 są otwarte na pracę rozwojową i gotowe zgłębić swoją motywację do niesienia wsparcia osobom po stracie, a także przyjrzeć się swoim zasobom i ograniczeniom,
👉 interesują się psychologią lub zastanawiają się nad rozpoczęciem edukacji w obszarze pomocy psychologicznej i chcą sprawdzić, czy towarzyszenie osobom po stracie, to ścieżka, którą chcą dalej podążać.
Kurs może stanowić cenne źródło wiedzy dla:
👉 pracowników socjalnych
👉 pedagogów
👉 pracowników domów pogrzebowych
👉 pracowników hospicjów
👉 pracowników zespołów HR,
a także osób, które pozazawodowo towarzyszą osobom po stracie, jako:
👉 wolontariusze,
👉 pracownicy NGO,
👉 czy po prostu bliscy i przyjaciele.

❗ Ważne: Na szkolenie zapraszamy osoby, które NIE są profesjonalistami z obszaru pomocy psychologicznej, czy psychoterapii. Jeśli pracujesz jako psycholog lub terapeuta, zapraszamy Cię na: „Praktyczny Kurs Pomocy Psychologicznej w obliczu straty i żałoby”: https://naglesami.org.pl/akademia-fns/

DLACZEGO TO ROBIMY?

Od blisko 13 lat w ramach działań Fundacji pomagamy osobom w żałobie żyć dalej. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem i kompetencjami, wierzymy że ma to głęboki sens. Do tej pory nasze projekty szkoleniowe adresowaliśmy głównie do specjalistów z obszaru pomocy psychologicznej. Uważamy jednak, że strata i żałoba, to doświadczenia tak uniwersalne, iż warto o nich mówić jak najszerzej. Dlatego dziś chcemy dziś zaprosić Was na kurs, który dostępny jest dla każdej osoby gotowej
na refleksję nad tym obszarem.

CZEGO SIĘ DOWIESZ PODCZAS KURSU?

🔸 Czym jest strata, a czym proces żałoby?
🔸 Jakich strat doświadczamy w ciągu życia i jaka jest ich specyfika?
🔸 Jakie czynniki mogą wpływać na przebieg procesu żałoby?
🔸 Jakie są najnowsze modele i sposoby konceptualizacji procesu żałoby? Jak można go rozumieć?
🔸 Co to znaczy „wspierać po stracie”? Czego może potrzebować osoba w żałobie?
🔸 Jakie są filary naturalnych systemów wsparcia?
🔸 Jak wspierać osobę w obliczu straty i w doświadczeniu procesu żałoby?
🔸 Czym jest „dobre wsparcie”? Jaka postawa sprzyja wspierającemu kontaktowi? Co mówić, a czego unikać?
🔸 Czym jest empatia? Czy można ją w sobie rozwijać?
🔸 Jakie są sposoby budowania dobrego kontaktu? Co ułatwia jego nawiązanie?
🔸 Gdzie przebiega granica między towarzyszeniem i wsparciem, a pomocą profesjonalną? Kiedy należy wskazać osobie po stracie, iż powinna skorzystać z pomocy specjalisty?
🔸 Jakie są granice wsparcia – czego nie powinniśmy robić towarzysząc po stracie?
🔸 Jak nasze nastawienia, wyobrażenia i oczekiwania wpływają na to, jak budujemy kontakt z osobą w kryzysie?
🔸 Jakie są Twoje zasoby, a jakie ograniczenia w niesieniu wsparcia osobie w kryzysie?
🔸 Jak dbać o siebie, gdy chcę pomagać innym?
🔸 Kiedy wsparcie ma swoje granice? Kiedy i jak je stawiać?
🔸 Jak minimalizować ryzyko przeciążenia i pośredniej traumatyzacji?
🔸 Jak zadbać o siebie bezpośrednio po kontakcie z osobą w kryzysie?

Z CZEGO SKŁADA SIĘ TEN KURS?

Program kursu obejmuje 24 godziny dydaktyczne.
🔹 Moduł I
„Strata i żałoba.”
Prowadząca: Anna Bajkowska
Termin: 27.09.2024
godz. 9.00 – 17.00 (piatek)
Program:
1. Zawiązanie grupy i poznanie się uczestników
2. Zbadanie punktu wyjścia – doświadczenia, przekonania, wyobrażenia, trudności i potrzeby uczestników kursu
3. O stracie – wprowadzenie w tematykę utrat/zmian w historii życia, sztuka tracenia na przestrzeni życia, strata vs. żałoba
4. Żałoba – definicje, wymiary żałoby, koncepcje i modele teoretyczne (tradycyjne i współczesne), żałoba a czas, modele procesu żałoby, czynniki wpływające na przebieg procesu żałoby
5. Żałoba i ja – praca własna uczestników szkolenia (praca warsztatowa w parach i grupach oraz przy zastosowaniu technik plastycznych i pracy z metaforą)
🔹 Moduł II
„Wsparcie po stracie.”
Prowadząca: Martyna Zagórska
Termin: 28.09.2024
godz. 9.00 – 17.00 (sobota)
Program:
1. Czym jest wsparcie? Czym są naturalne systemy wsparcia?
2. Jakie motywacje skłaniają nas do udzielania wsparcia.
3. Towarzyszenie po stracie – co to znaczy? Jakie mogą być potrzeby osób w żałobie?
4. Jaka postawa jest wspierająca? Jaka postawa nie jest wspierająca?
5. Czym jest empatia i czy można ją rozwijać?
6. Wsparcie, jako kompetencja – jak możemy rozwijać swoje zasoby w tym obszarze?
7. Jak rozmawiać z osobą po stracie? – doświadczenia praktyczne
8. Wsparcie a pomoc profesjonalna – gdzie przebiega granica?
9. Kiedy warto szukać profesjonalnej pomocy i jak może ona wyglądać?
🔹 Moduł III
„Jak dbać o siebie wspierając innych? ”
Prowadząca: Anna Bajkowska
Termin: 29.09.2024
9.00 – 17.00 (niedziela)
Program:
1. Dlaczego to tak ważne, by wspierając innych dbać także o siebie?
2. Czym jest wypalenie i pośrednia traumatyzacja? Jak im przeciwdziałać?
3. Jak zadbać o siebie bezpośrednio po rozmowie z osobą w kryzysie?
4. Jak dbać o swoje zasoby długoterminowo?
5. Portfolio dobrych praktyk
Dodatkowo uczestnicy otrzymają:
👉 Dostęp do nagrań archiwalnych webinarów FNS, obejmujących łącznie 12 godzin.

KIEDY I GDZIE ODBĘDZIE SIĘ DANY KURS?

Szkolenie będzie odbywać się 27-29 września 2024 roku, w godzinach 9-17.
Szkolenie realizowane jest online na platformie ZOOM.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

👉 Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/aoXpJkwAFLxbBuXo8,

Bądź wyślij e-mail podając informacje:
– imię i nazwisko
– czym się zajmujesz zawodowo?
– czy brałeś udział w podobnym szkoleniu? W jakim?
– dlaczego chcesz wziąć udział w kursie? Jakie są Twoje główne potrzeby?
– skąd dowiedziałeś/aś się o kursie?
👉 Wyślij na adres: info@naglesami.org.pl
👉 Poczekaj na e-mail z decyzją o zakwalifikowaniu. Informację zwrotną otrzymasz w ciągu 7 dni.
👉 Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs, wpłać opłatę szkoleniową.
KONTO: 15 1030 0019 0109 8530 0038 0190 Citi Handlowy
tytułem: szkolenie, data, imię i nazwisko uczestnika
👉 Liczba miejsc na szkoleniu: 14

ILE KOSZTUJE KURS?

1 350 zł
*Podane powyżej kwoty to kwoty brutto zawierające podatek VAT w wysokości 23%. Jeżeli Twój udział uczestnika finansowany będzie ze środków publicznych, cena kursu może być zwolniona z podatku VAT

MASZ DODATKOWE PYTANIA?

➡ Napisz na: justyna.palevic@naglesami.org.pl
➡ Zadzwoń: 512 674 874

Zgłoszenie udziału w szkoleniu:    W przypadku braku potwierdzenia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt

    Kontakt

    e-mail: info@naglesami.org.pl
    tel. 502 511 138

    Regulamin Szkoleń