Dla psychologów i psychoterapeutów

Żałoba traumatyczna. Praca z klientem, który doświadczył straty osoby bliskiej w wyniku traumatycznych okoliczności

Nie każda osoba w żałobie potrzebuje pomocy psychologa. Często odpowiednie wsparcie ze strony bliskich i czas sam w sobie mogą stanowić wystarczające czynniki leczące. W przypadku osób, które doświadczyły utraty na skutek traumatycznych okoliczności, mamy jednak do czynienia nie tylko z żałobą jako taką, ale często i z reakcjami posttraumatycznymi. Okoliczności takie (np. zabójstwo, udział w wypadku masowym, na skutek którego inni współpasażerowie utracili życie czy samobójstwo) zazwyczaj generują u tzw. „ocalałych” objawy charakterystyczne dla zaburzeń pourazowych (tendencje unikowe, intruzywne myśli na temat samego zdarzenia czy stałe poczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa). W przypadku utraty o takim charakterze, pomoc specjalisty może okazać się niezbędna. W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z procesem żałoby i jego specyfiką, kiedy idzie o żałobę skomplikowaną przez traumatyczne tło utraty. Odpowiemy na pytanie, jak towarzyszyć osobie w żałobie, ale przede wszystkim, jak pracować z osobą po stracie traumatycznej.

Zarys szkolenia

Uczestnicy: psycholodzy, psychoterapeuci, interwenci kryzysowi

Zapraszamy przede wszystkim osoby, które zrealizowały szkolenie „Jak pracować z osobą dorosłą w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie.” oraz tych z Państwa, którzy posiadają  podstawową wiedzę na temat procesu żałoby i wsparcia w kryzysie utraty.

Cel główny: Rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pracy z osobami w żałobie skomplikowanej.

Program szkolenia:

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

– Czym jest żałoba traumatyczna i jaka jest jej specyfika?
– Jak pracować z osobami w żałobie traumatycznej:
a) pierwsza pomoc psychologiczna: rola psychologa na miejscu zdarzenia (w tym: przekazanie informacji, ochrona przed wtórną wiktymizacją ze strony otoczenia np. za sprawą służb czy mediów, organizacja wsparcia)
b) psychoterapia – omówimy m.in. następujące techniki: procedura przedłużonej ekspozycji, pisanie ekspresywne, technika podzielonego tortu, symboliczne pożegnanie
c) grupy wsparcia, w tym praca na forum ze zniekształceniami poznawczymi dotyczącymi poczucia winy, inni jako lustro społeczne.
– Jakie są potencjalne trudności w pracy z osobami w żałobie traumatycznej i jak sobie z nimi radzić?
– Jak zadbać o siebie?

Korzyści dla uczestnika

Główny rezultat:

Lepsze przygotowanie w zakresie udzielania pomocy osobom po stracie bliskich w traumatycznych okolicznościach.

Metoda szkoleniowa:

Szkolenie będzie realizowane w formie wykładu interaktywnego, ćwiczeń w małych grupach, dyskusji. Prowadzący podzieli się z uczestnikami nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim własnymi doświadczeniami.

Prowadzący:

Małgorzata Maj-Mierzejewska – socjolog, psycholog, psychoterapeuta; prowadzi terapię indywidualną i grupy wsparcia dla osób w żałobie.

Informacje organizacyjne

Data: 11 czerwca (sobota), godz. 9.00 – 18.00 (1 godz. przerwa w trakcie szkolenia), szkolimy online przez system ZOOM

Liczba uczestników: 8-14 osób

Cena: 349 zł

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy podanie w mailu (info@naglesami.org.pl) poniższych danych:

Kontakt

e-mail: info@naglesami.org.pl

Przejdź do rejestracji

Kontakt

e-mail: info@naglesami.org.pl
tel. 502 511 138

Regulamin Szkoleń