Program stażowy „ Pierwszy krok”.

Program kierowany jest do terapeutów w procesie szkolenia, którzy chcieliby rozpocząć praktykę
i poszukuję miejsca, z którym mogliby nawiązać współpracę. W ramach programu terapeuci będą mieli możliwość prowadzenia psychoterapii z klientami Fundacji.

Kogo poszukujemy?

 • Osób, które ukończyły co najmniej pierwszy rok całościowego szkolenia terapeutycznego.
 • Osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej.
 • Osób, które mają gotowość do podjęcia rocznej współpracy z Fundacją.
 • Osób zaangażowanych i odpowiedzialnych.

Co oferujemy?

 • Możliwość zdobywania doświadczenia w zakresie pomocy psychoterapeutycznej.
 • Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu wprowadzającym dotyczącym pomocy psychologicznej osobom w żałobie.
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach tematycznych organizowanych przez Fundację.
 • Regularną superwizję kliniczną.
 • Certyfikat z wyszczególnioną liczbą godzin pracy terapeutycznej i odbytej superwizji (po zakończeniu współpracy).
 • Wsparcie Koordynatora Zespołu Terapeutów i współpracę w Zespole Stażystów.
 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę zlecenie.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV na adres: anna.sokolowska@naglesami.org.pl
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Aktualnie nie przyjmujemy nowych zgłoszeń do programu.