Dla psychologów i psychoterapeutów

Interwencja kryzysowa – założenia i metody udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie

Choć doświadczenie nagłych traumatycznych zdarzeń takich jak katastrofy naturalne, wypadki komunikacyjne, przemoc fizyczna nie jest na szczęście bardzo częste dla większości z nas, to zagrożenia dla ofiar tych zdarzeń, gdy już wystąpią są poważne. Każda osoba zajmująca się pomocą psychologiczną powinna mieć podstawowe wyobrażenie i wiedzę co robić, gdy zostanie poproszona o interwencję na rzecz osób po traumie.

Osoby po przeżyciu traumatycznego zdarzenia często mają złożony zespół objawów na poziomie emocjonalnym, poznawczym i społecznym. Często mówimy im , że to co czują to normalna reakcja na nienormalne zdarzenie. Zastanawiają się, czy to co czują jest normalne? Obawiają się, czy jeszcze kiedyś będę mogły funkcjonować jak dawniej.

Jeśli zastanawiasz się jak pracować z osobą po nagłej i silnej traumie, lub też byłeś w sytuacji, gdy taka sytuacja Cię zaskoczyła i doświadczyłeś niepewności, czy to co robisz, jest pomocne dla osoby, której pomagałeś, zapraszamy Cię na szkolenie, podczas którego dowiesz się czym jest kryzys psychologiczny, na czym polega interwencja kryzysowa, jak można działać zgodnie z jej założeniami i jak profesjonalnie wspierać osoby po doświadczeniu traumy.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy psychologów i studentów ostatnich lat psychologii. Warsztat dedykowany jest przede wszystkim osobom, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zasad i metod pracy interwenta kryzysowego oraz przygotować się do udzielania wsparcia osobom w kryzysie psychologicznym lub zagrożonych przewlekłym oddziaływaniem poważnych stresorów naruszających w poważnym stopniu zasoby odporności psychologicznej. Szkolenie stanowi także wprowadzenie i bazę merytoryczną do uczestnictwa w pozostałych warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Fundację.

Zarys szkolenia

Uczestnicy: psycholodzy, studenci psychologii, psychoterapeuci w trakcie szkolenia

Cel główny: Rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu interwencji kryzysowej oraz systemu udzielania pomocy osobom po traumatycznych zdarzeniach w Polsce.

Program szkolenia:

– Trauma – jakie wydarzenia i w jaki sposób mogą narażać nas na przeciążenia, którym nie podołamy?
– Czym jest kryzys psychologiczny i jak przebiega?
– Specyfika objawów u osób w kryzysie w wymiarach emocjonalnym, poznawczym, somatycznym i społecznym.
– Główne założenia interwencji kryzysowej – działanie na miejscu zdarzeń, elastyczność, wychodzenie do klienta z pomocą.
– Metody działania wobec osoby w kryzysie – zapewnienie bezpieczeństwa, uspokojenie, pierwsza pomoc psychologiczna, kiedy konieczne włączenie farmakoterapii.
– Najważniejsze podobieństw i różnice w pracy interwenta kryzysowego i psychoterapeuty – miejsce, czas trwania, kontrakt, ocena postępów, zakończenie interwencji, kontakt z osobami z sieci wsparcia klienta.
– Jak nie wyręczać i nie uzależniać od pomocy zewnętrznej – kiedy i jak aktywizować dostępne zasoby klientów.
– Jak zadbać o siebie w czasie i po interwencji? – praca w skrajnie stresujących warunkach wyczerpuje bardziej.
– System interwencji kryzysowej w Polsce – jak współpracować z innymi służbami, dokąd odsyłać klientów po udzieleniu pomocy; jak identyfikować sytuacje, w których warto proponować skorzystanie ze specjalistycznej pomocy i gdzie można taką pomoc uzyskać?

Korzyści dla uczestnika

Główny rezultat:

Rozumienie zagadnień związanych z interwencją kryzysową. Poszerzenie wiedzy na temat dostępnych metod działania w ramach interwencji kryzysowej w porównaniu do metod stosowanych w psychoterapii czy interwencjach medycznych. Uczestnicy będą przygotowani do udzielania pomocy psychologicznej osobom w kryzysie, by doprowadzić do zmniejszenia stanu silnej reakcji stresowej, pomóc w uzyskaniu utraconej równowagi i bezpieczeństwa oraz tym samym zmniejszyć zagrożenie długotrwałymi skutkami traumy (w tym PTSD). Uczestnicy będą potrafili też pokierować działaniami osób po przeżyciu traumy, by po interwencji potrafiły one dotrzeć do miejsc oferujących pomoc systemową (np. ośrodki interwencji kryzysowej, punkty udzielające pomocy ofiarom przemocy, policja, służba zdrowia czy służby społeczne).

Metoda szkoleniowa:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Poza częścią teoretyczną przewidziana jest także część praktyczna, dyskusja oraz ćwiczenia w parach. Prowadzący dzieli się nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim swoim doświadczeniem z pracy terapeutycznej.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Interwencja kryzysowa – założenia i metody udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie    W przypadku braku potwierdzenia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt

    Kontakt

    e-mail: info@naglesami.org.pl
    tel. 502 511 138

    Regulamin Szkoleń