Dla firm i instytucji

Jak dobrze żyć ze sobą i z innymi? Warsztat o asertywności.

Asertywność w najgłębszym sensie jest rodzajem postawy człowieka wobec siebie samego i innych ludzi. Oznacza traktowanie siebie i innych z równoprawnym szacunkiem, dążenie do realizowania praw osobistych – z poszanowaniem praw drugiego i ochrony wzajemnej godności. Służy zwiększaniu zadowolenia z samego siebie i dobrym relacjom z otoczeniem.

Postawa asertywna wyraża się poprzez asertywne zachowanie, tj. sposób komunikowania się z innymi ludźmi, który pozwala jak najpełniej wyrażać siebie i swoje potrzeby bez naruszania praw i godności osobistej drugiej strony. Temu służą techniki i procedury, tworzące warstwę językową asertywnej komunikacji. Jednakże używanie samych technik i procedur może prowadzić do manipulacji, co nie tylko jest sprzeczne z duchem asertywności, ale również oddala nas od celu jakim jest efektywna komunikacja z innymi.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest klientom biznesowym; przeznaczony jest zarówno dla osób, które już brały udział w szkoleniach dotyczących asertywnej komunikacji, jak również odpowiedni będzie dla tych, które nie mają doświadczenia w tym zakresie.

Zarys programu:

 • Czym jest asertywne zachowanie (w praktyce), a które zachowania tylko z nazwy wydają się asertywne?
 • Jak powinien wyglądać modelowy, asertywny komunikat i z czego się składa?
 • Jak reagować na krytykę, pochwały, komunikaty wyrażane nie wprost?

Korzyści dla Uczestnika – to szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • trudno jest Ci odmówić, ponieważ nie chcesz kogoś urazić;
 • byłeś w sytuacji, w której nie umiałaś/eś zareagować na sarkastyczną uwagę;
 • zdarza Ci się, że czujesz się sfrustrowany takim zachowaniem innej osoby, które trudno jest zaadresować (np. masz wrażenie, że ktoś nie odbiera od Ciebie przez dłuższy czas telefonu, a ten ktoś ma na to różne wyjaśnienia, ale wydaje Ci się, że to wymówki);
 • znasz zasady asertywnej komunikacji, ale nie jesteś przekonany do tego, że można ich używać w każdej sytuacji.

Metoda szkoleniowa:

 • Szkolenie ma formę warsztatu. Prezentowane materiały są omawiane z uczestnikami.

Informacje organizacyjne

 • Czas trwania: 2 godz.
 • Liczba uczestników: do 14 osób
 • Forma: Szkolenie online
 • Platforma: ZOOM, Teams, inne.
 • Szkolenie zamknięte, realizowane na indywidualne zapotrzebowanie firm i organizacji

Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Jak dobrze żyć ze sobą i z innymi? Warsztat o asertywności.  W przypadku braku potwierdzenia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt

  Kontakt

  e-mail: info@naglesami.org.pl
  tel. 502 511 138

  Regulamin Szkoleń