Dla psychologów i psychoterapeutów

Jak pracować z seniorem w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie

Żałoba jest zjawiskiem, które dotyczy wszystkich ludzi, bez względu na wiek. Jednak w różnych okresach życia sposób przeżywania żałoby i radzenia sobie z nią jest inny. Senioralny etap życia człowieka stawia przed nim wiele wyzwań związanych głównie z adaptacją do zmian i doświadczaniem licznych strat – oprócz śmierci bliskich osób są to też utraty sprawności, zdrowia, pracy, przyjaciół. Otoczenie seniora często nie zdaje sobie sprawy, że jest to trudne i uznaje te straty za „normalną kolej rzeczy”. Przez to seniorzy często zostają bez wsparcia w tych wymagających sytuacjach. W jaki sposób pracować z seniorem , aby ułatwić mu tę adaptację? Jak najlepiej wesprzeć go w żałobie, aby mógł osiągnąć równowagę i poprawić swój komfort życia? Jak szczególna sytuacja pandemii może wpływać na doświadczanie utrat przez osoby w wieku senioralnym?

Zarys szkolenia

Uczestnicy: psycholodzy, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, studenci psychologii

Cel główny: Rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wsparcia seniorów w żałobie (z uwzględnieniem szczególnej sytuacji pandemii)

Program szkolenia:

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

– Jaka jest specyfika procesu żałoby u seniorów?
– Jak przekonania społeczne wpływają na sposób przeżywania żałoby przez seniorów?
– Jak wspierać osoby starsze po stracie?
– Jaka jest rola rodziny seniora i jak ją wspierać?
– Kiedy warto skorzystać z pomocy specjalistycznej i gdzie taką pomoc uzyskać?
– Jakie trudności mogą wystąpić w pracy z seniorem po stracie i jak sobie z nimi radzić?
– Jak zadbać o siebie, pracując z seniorami w żałobie?
– W jaki sposób szczególna sytuacja pandemii może wpływać na radzenie sobie z utratami przez seniorów i na możliwości wspierania ich przez bliskich?

Korzyści dla uczestnika

Główny rezultat:

Lepsze przygotowanie w zakresie udzielania pomocy psychologicznej seniorom po stracie bliskich i innych życiowych stratach.

Metoda szkoleniowa:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Poza częścią teoretyczną obejmuje także część praktyczną oraz wymianę doświadczeń i dyskusję z uczestnikami.

Prowadzący:

Martyna Zagórska – psycholog, psychoterapeutka. W Fundacji Nagle Sami prowadzi terapię indywidualną i grupy wsparcia dla osób w żałobie. Posiada również kilkuletnie doświadczenie pracy z seniorami w Domu Pomocy Społecznej.

Informacje organizacyjne

Data: 8 kwietnia 2022 (piątek), godz. 9.00-15.30 (ok. 30 min przerwa w trakcie szkolenia), szkolimy online przez system ZOOM

Liczba uczestników: 8 – 15 osób

Cena: 300 zł

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy podanie w mailu (info@naglesami.org.pl) poniższych danych:

Kontakt

e-mail: info@naglesami.org.pl
tel. +48 22 633 54 25

Przejdź do rejestracji

Kontakt

e-mail: info@naglesami.org.pl
tel. 502 511 138

Regulamin Szkoleń