Strata i żałoba – jak wspierać osoby po śmierci bliskich?

 

Czy to co czuję jest normalne? Czy jeszcze kiedyś będę się uśmiechać? Czy ja wariuję? Czy to co czuję jest normalne? Kiedy to w końcu minie?

– to tylko kilka przykładów pytań, które często padają z ust osoby w żałobie już podczas pierwszego spotkania z psychologiem.

Jeśli zastanawiasz się jak można na nie odpowiedzieć, zapraszamy Cię na szkolenie, podczas którego dowiesz się czym jest proces żałoby, jak może przebiegać i jak wspierać osobę, która doświadczyła straty.

Doświadczenie utraty stanowi nieodzowną i naturalną część życia. Mimo iż wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, to rozmowy o odchodzeniu, śmierci i żałobie nadal należą do tych najtrudniejszych. Także dla terapeutek i terapeutów.

Dla kogo jest to szkolenie?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy psychologów i studentów ostatnich lat psychologii.

Warsztat kierowany jest przede wszystkim do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat procesu żałoby i przygotować się do udzielania wsparcia w tym obszarze. Szkolenie stanowi także wprowadzenie i bazę merytoryczną do uczestnictwa w pozostałych warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Fundację.

O czym jest to szkolenie i dlaczego warto w nim uczestniczyć?

Omówimy zarówno, współczesne modele teoretyczne opisujące żałobę, dostępne formy pomocy psychologicznej, jak i kluczowe obszary w pracy terapeutycznej z osobą po stracie.

By móc autentycznie i profesjonalnie towarzyszyć pacjentom w procesie żałoby ważne jest nie tylko rozumienie jego specyfiki, ale także przyjrzenie się własnym przekonaniom, obawom i wyobrażeniom, które towarzyszą nam w gabinecie. Dlatego podczas szkolenia szczególny nacisk położymy na poszerzenie własnej świadomości terapeuty, nazwanie swoich zasobów, ale także potencjalnych trudności w pracy w tym obszarze. Wspólnie zastanowimy się również nad tym, jak dbać o siebie i jak się wspierać, gdy towarzyszymy klientom w obliczu najtrudniejszych życiowych doświadczeń.

Jakie metody aktywnego uczenia się zostaną wykorzystane?

Szkolenie ma formułę seminaryjną przeplataną elementami warsztatowymi, które umożliwią uczestnikom doświadczyć i objąć refleksja omawiane treści.

Program szkolenia i zagadnienia

 Blok I. Strata i żałoba

 1. Sztuka tracenia – czyli o doświadczaniu zmian i utrat w ciągu życia
 2. Strata i żałoba – czy są tożsame?
 3. Czym jest proces żałoby?
 4. Przebieg procesu żałoby, wymiary i możliwe reakcje.
 5. Żałoba a czas, cykliczność i rytuały.
 6. Ewolucja podejścia do rozumienia procesu żałoby
 7. Współczesne modele opisujące proces żałoby.
 8. Zastosowanie metafor w konceptualizacji procesu żałoby.
 9. Jak odróżnić przebieg procesu żałoby od objawów zaburzeń zdrowia psychicznego?

Blok II. Wsparcie i terapia w procesie żałobie

 1. Wsparcie w żałobie – co to znaczy wspierać po stracie?
 2. Dobre praktyki vs. dobre rady (czyli o wspierającej i niewspierającej postawie otoczenia)
 3. Jak identyfikować sytuacje, w których warto proponować skorzystanie ze specjalistycznej pomocy i gdzie można taką pomoc uzyskać?
 4. Formy wsparcia psychologicznego w żałobie – interwencja kryzysowa, psychoterapia i grupy wsparcia.
 5. Specyfika pracy terapeutycznej z osobami w żałobie i jej kluczowe obszary.

Blok III. Osoba terapeuty a wsparcie po stracie.

 1. Przekonania i nastawienia terapeuty i wpływ jaki mogą mieć na pracę z klientem w żałobie.
 2. Możliwe sytuacje trudne w pracy terapeutycznej.
 3. Profilaktyka STSD i wypalenia zawodowego.
 4. Jak zadbać o siebie pracując z osobami po stracie? Portfolio dobrych praktyk.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Strata i żałoba – jak wspierać osoby po śmierci bliskich?  W przypadku braku potwierdzenia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt

  Kontakt

  e-mail: info@naglesami.org.pl
  tel. 502 511 138

  Regulamin Szkoleń