Zarządzanie (z) głową. Program szkoleniowy dla firm.

Fundacja Nagle Sami działa od 2011 r. pomaga wychodzić ludziom z kryzysu w najtrudniejszych momentach życia, po śmierci najbliższych. Pracując przez lata w tematyce kryzysu psychicznego, straty udało nam się zebrać zespół wyjątkowych terapeutów i psychologów, a nasze doświadczenie przelać na programy szkoleniowe dla firm.

Najważniejszym obszarem naszych działań jest świadczenie pomocy psychologicznej, skorzystało z niej już kilkanaście tysięcy osób w całej Polsce. Szkolimy także profesjonalistów – psychologów, psychoterapeutów, pedagogów oraz managerów i przedstawicieli działów HR, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego i pomocy psychologicznej.

Trudne czasy pandemii wymagają od pracodawców większego zaangażowania w dbanie o dobrostan psychiczny pracowników. Według danych ZUS w pierwszej połowie 2020 r. względem roku 2019 było 42 proc. więcej zwolnień lekarskich z powodu depresji.

Wychodzimy z założenia, że umiejętność dbania o siebie, swoją psyche, ale też wyczulenie na stan emocjonalny współpracowników – to aktualnie bardzo ważna część życia zawodowego. Opracowaliśmy szereg warsztatów on-line, które mogą pomóc firmom nim zarządzać.

Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i narzędziami dzięki którym będzie łatwiej zadbać o psychikę, wiedzieć gdzie i kiedy szukać pomocy, jak wspierać innych.

I. Warsztat dla managerów – Zarządzanie sobą

Zarządzanie sobą i dbanie o siebie to dwa aspekty związane z pełnieniem ról zawodowych, które na pierwszy rzut oka wydają się być trudne do połączenia. Celem warsztatu jest ukazanie, że nie tylko mogą one ze sobą współistnieć, ale także, że znalezienie równowagi między nimi stanowi jeden z warunków efektywnego pełnienia roli managera Zespołu.

Podczas szkolenia omówimy zarówno kluczowe obszary zarządzania sobą w miejscu pracy, jak i dobre praktyki służące utrzymaniu dobrostanu fizycznego i emocjonalnego.

Kładziemy nacisk na aktywny udział uczestników w szkoleniu – tak, aby wypracowane sposoby działania funkcjonowały nie tylko „na papierze”, ale przede wszystkim w świadomości i wykorzystywanych przez uczestników warsztatu zasobach.

Program warsztatu:

 1. Zarządzanie sobą i dbanie o siebie – dwa bieguny, czy jedna droga?
 2. Fundamenty.
  – postawa wobec świata (ja ok – ty ok?)
  – postawa wobec siebie – co akceptuję? czego nie? co mogę zmienić? Jakie mam przekonania na swój temat?
  – moja tożsamość, role społeczne, osobowość i charakter.
 3. Zarządzanie sobą.
  – osobista efektywność
  – organizacja miejsca pracy
  – organizacja czasu pracy i zarządzanie sobą w czasie
  – moje mocne strony i słabe – świadomość siebie, kręgi wpływu.
  – granice – świadomość i dbałość o nie.
 4. Dbanie o siebie.
  a) dbanie o siebie jako warunek zadbania o innych
  b) czynniki wpływające na nasz dobrostan
  c) jak zadbać o siebie – dobre praktyki
  – dobrostan fizyczny
  – emocje
  – akceptacja, poczucie własnej wartości
  – relacja z samym sobą
  – relacje z innymi
  – wsparcie

Czas trwania warsztatu: 3h

Formuła warsztatu: szkolenie online (platforma ZOOM lub inna zaproponowana przez podmiot zlecający szkolenie)

Liczba uczestników: 10 -16 osób

II. WEBINAR: Profilaktyka zdrowia psychicznego w obliczu wyzwań codzienności.

Program webinaru:

 1. Czym jest zdrowie psychiczne i dlaczego warto o nie dbać?
 2. Jakie czynniki wpływają na nasz dobrostan psychiczny?
 3. Stres, zmęczenie, niepewność – z jakimi wyzwaniami borykamy się na co dzień?
 4. Pierwsze symptomy przeciążenia.
 5. Znaczenie wsparcia w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami i sytuacjami trudnymi.
 6. Jak dbać o siebie i swój psychiczny dobrostan – praktyczne wskazówki.

Czas trwania: 1h wykładu + 15 min sesja pytań od uczestników

III. WEBINAR: Depresja – czym jest i co warto o niej wiedzieć?

 Program webinaru:

 1. Czym jest depresja?
 2. Ktoś, kogo znasz – kogo dotyka depresja i jak często występuje?
 3. Objawy depresji – jak ją rozpoznać?
 4. Depresja a pandemia.
 5. Formy leczenia:  psychoterapia i farmakologia
 6. Jak wspierać osobę bliską, która choruje na depresję?
 7. Gdzie można szukać pomocy?

Czas trwania: 1h wykładu + 15 min sesja pytań od uczestników

III. WEBINAR: Jakość snu – jak zadbać o to, by lepiej spać?

Program webinaru:

 1. Zasady higieny snu.
 2. Zaburzenia rytmu okołodobowego.
 3. Zasady działania „zegara biologicznego”.
 4. Jakie czynniki zaburzają jakość snu?
 5. Jak poprawić jakość snu?

Czas trwania: 1h wykładu + 15 min sesja pytań od uczestników

IV. WEBINAR: Sztuka tracenia – jak zadbać o siebie przeżywając utratę?

 Program webinaru:

 1. Doświadczenie straty jako uniwersalny element życia.
 2. Straty pojawiające się na różnych etapach rozwoju człowieka i ich znaczenie dla zdrowego wzrostu.
 3. Etapy przeżywania straty.
 4. Jak można zadbać o siebie po stracie?

Czas trwania: 1h wykładu + 15 min sesja pytań od uczestników

V. WARSZTAT: Zespół w obliczu kryzysu – dobre praktyki.

Program warsztatu:

 1. Kryzys – czym jest?
 2. Jak rozmawiać z osobą w kryzysie? Jak ją wspierać? Czego unikać?
  – empatia a współczucie
  – towarzyszenie
  – niepokojące sygnały
 3. Symulacje rozmów.
 4. Jak zadbać o siebie?

Czas trwania: 4 h

Formuła szkolenia: online (platforma ZOOM)

Liczba uczestników: 6- 14 osób

VI. DEBRIEFING: Wsparcie Zespołu w obliczu trudności.

Debriefing – to spotkanie, którego celem jest umożliwienie pracownikom danego Zespołu podzielenia się doświadczeniami, refleksjami, spostrzeżeniami i emocjami dotyczącymi określonego aspektu ich pracy, bądź bieżącej trudnej sytuacji. Stanowi formę wsparcia, którą rekomendujemy szczególnie pracownikom doświadczającym kryzysu (np. w związku z dużą lub gwałtowną zmianą w firmie, przeżytą sytuacją trudną lub traumatyczną) lub tym, którzy na co dzień w swojej pracy podejmują trudne, bądź obciążające emocjonalnie zadania (np. mają kontakt z klientami bądź współpracownikami w kryzysie).

Korzyści płynące ze spotkania:

– minimalizowanie krótko – i długoterminowych efektów silnego stresu
– profilaktyka zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu członków Zespołu
– zwiększenie świadomości własnych zasobów i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych
– większa integracja Zespołu
– pomoc w tworzeniu dobrych praktyk wspierających codzienną pracę Zespołu

Czas trwania: do 3 h

VII.  Koleżeńskie grupy wsparcia psychologicznego (Employee Resource Groups – mental health)

Grupy Wsparcia Koleżeńskiego wewnątrz organizacji mogą być doskonałym narzędziem integrującym zespół, angażującym pracowników, a przede wszystkim mogą zapewnić pracownikom bezpieczną przystań dzięki której odpowiednio wcześnie będzie można zareagować na kryzysy psychiczne zespołu. Do grup dobrowolnie zgłaszają się pracownicy, którzy chcą być wsparciem dla swoich kolegów z firmy. Grupy wsparcia funkcjonują w większych organizacjach I korporacjach. Grupy Wsparcia powstałe w organizacjach i wielu firmach zwłaszcza w USA dotyczą różnych zagadnień np. równouprawnienia, są np. grupy dla rodziców albo promujące różnorodność. Grupy, które pomaga szkolić Fundacja Nagle Sami promują zdrowie psychiczne i koncentrują się na tym temacie.

Kluczem do sukcesu działania Grupy Wsparcia jest odpowiedzialne przygotowanie jej członków do powierzonych zadań, dokładne ich zarysowanie, a także przekazanie odpowiednich procedur na wypadek kryzysu.

W programie, który stworzyliśmy dla korporacji, które chcą tworzyć koleżeńskie grupy wsparcia pomocy psychologicznej zalecamy 5 szkoleń na których poznają swoje zadania, zasady udzielania wsparcia, dobre praktyki zdrowia psychicznego, procedury na działania w sytuacji kryzysowej.

Czas trwania: 5 szkoleń (3 lub 4 godziny) + interwizje zespołu co miesiąc

 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Zarządzanie (z) głową. Program szkoleniowy dla firm.  W przypadku braku potwierdzenia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt

  Kontakt

  e-mail: info@naglesami.org.pl
  tel. 502 511 138

  Regulamin Szkoleń