WOLONTARIAT PSYCHOLOGICZNY

Na ten moment nie rekrutujemy na staż i wolontariat w Fundacji nagle sami.

Roczny staż psychologiczny w Telefonie Wsparcia 800 108 108

UWAGA: Nabór na staż prowadzimy raz w roku. W 2023 roku był to styczeń. O wszystkich nowych rekrutacjach informujemy na naszych mediach społecznościowych. 

Szczegółowe informacje na temat kolejnej edycji stażu można będzie znaleźć na naszej stronie w aktualnościach oraz na profilu Fundacji na FB. Kontakt mailowy w sprawie wolontariatu w telefonie wsparcia: telefonwsparcia@naglesami.org.pl

Kogo poszukujemy?

 • Studentów IV i V roku oraz absolwentów psychologii.
 • Osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej.
 • Osób, które nie boją się podejmowania trudnych tematów, takich jak śmierć, strata i żałoba.

Staż obejmuje:

 • Uczestnictwo w spotkaniach zespołu oraz w superwizjach (raz w miesiącu).
 • Szkolenie wprowadzające.
 • Uczestnictwo w szkoleniach tematycznych (raz na dwa miesiące).
 • Pełnienie dyżurów przy Telefonie Wsparcia w godzinach 14.00-17.00 lub 17.00-20.00 (w dni powszednie).

Informacje dodatkowe:

 • Superwizja Zespołu odbywa się w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 18.00 -21.00.
 • Szkolenia tematyczne zazwyczaj odbywają się w czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00 – 20.00 (lub 21.00).
 • Szkolenia dotyczą m.in.: specyfiki pomocy psychologicznej udzielanej osobom w żałobie, przebiegu procesu  żałoby u dzieci i młodzieży, interwencji kryzysowej w sytuacji straty itp.
 • Staż jest bezpłatny.

Kilka słów o Telefonie Wsparcia:

Telefon Wsparcia dla osób w żałobie 800 108 108 rozpoczął swoją działalność w październiku 2013 roku.  To bezpłatna, anonimowa linia, której celem jest udzielanie wsparcia osobom, które doświadczyły straty kogoś bliskiego. Przy Telefonie dyżurują przeszkoleni wolontariusze (psychologowie i studenci ostatnich lat psychologii).

Dyżury Telefonu Wsparcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 20.00

………………………………………………………………………………..

WOLONTARIAT W ZESPOLE PR I KONTAKTÓW Z MEDIAMI

Kogo poszukujemy?

 • Osób mających doświadczenie w działaniach public relations, marketingu i współpracy z mediami.
 • Osób chcących swą wiedzą i doświadczeniem wspierać działania mające promować misję i cele Fundacji w mediach.
 • Osób, które mają doświadczenie w pracy promowania działalności organizacji pozarządowych.

 Co oferujemy?

 • Możliwość zdobywania doświadczenia w zakresie PR i kontaktów z mediami w organizacji pozarządowej.
 • Uczestnictwo w procesie przygotowania i realizacji kampanii promocyjnych Fundacji.
 • Możliwość aktywnego wspierania osób reprezentujących Fundację w mediach pod względem przygotowania i kształtowania wizerunku zgodnego z celami i misją Fundacji.
 • Uczestnictwo w szkoleniu wprowadzającym dotyczącym pomocy psychologicznej osobom w żałobie.
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach tematycznych organizowanych przez Fundację.

W sprawie wolontariatu w zespole PR i kontaków z mediami napisz do nas: wolontariat@naglesami.org.pl

…………………………………………………………………………………………….

WOLONTARIAT W DZIALE SZKOLEŃ

Kogo poszukujemy?

 • Specjalistów (handlowców) mających doświadczenie w sprzedaży i promowaniu szkoleń z tzw. „miękkich” kompetencji.
 • Trenerów biznesu gotowych do pracy w nowych obszarach pracy szkoleniowej na rzecz organizacji pozarządowej.
 • Psychologów/trenerów mających doświadczenie w konstruowaniu programów szkoleniowych.

 Co oferujemy?

 • Możliwość zdobywania doświadczenia w zakresie pracy działu szkoleń.
 • Uczestnictwo w szkoleniu wprowadzającym dotyczącym pomocy psychologicznej osobom w żałobie.
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach tematycznych organizowanych przez Fundację.

W sprawie wolontariatu w dziale szkoleń napisz do nas: wolontariat@naglesami.org.pl

…………………………………………………………………………………………..

WOLONTARIAT W DZIALE WSPARCIA I ADMINISTRACJI

Kogo poszukujemy?

 • Wszystkich chętnych do wspierania Fundacji w różnego rodzaju działaniach administracyjnych, akcjach promocyjnych, edukacyjnych, wspomagania prac administracyjnych, organizacji konferencji, szkoleń, działań promocyjnych, aktualizacji baz danych, poszukiwania programów grantowych i innych prac w siedzibie Fundacji.
 • Osób mogących zaangażować się w różne działania w terenie jak np. koloportaż materiałów promocyjnych, organizacja spotkań, szkoleń i konferencji poza siedzibą Fundacji.
 • Osób mogących pracować z naszymi Klientami w zakresie zajęć innych niż terapia psychologiczna i grupy wspracia, np. relaksacja, warsztaty zajęciowe, działań z obszarów kultury i wszelkich innych aktywności, które mogą pomagać w powrocie do codziennego aktywnego funkcjonowania osobom po stracie.

 Co oferujemy?

 • Możliwość zdobywania doświadczenia w zakresie pomocy pracownikom, terapeutom i Klientom Fundacji przez swoją pracę na rzecz usprawniania funkcjonowania Fundacji.
 • Uczestnictwo w szkoleniu wprowadzającym dotyczącym pomocy psychologicznej osobom w żałobie.
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach tematycznych organizowanych przez Fundację.
 • Pracę wśród ciekawych i aktywnych osób działających na rzecz realizacji celów Fundacji.

W sprawie wolontariatu w dziale wsparcia i administracji napisz do nas: wolontariat@naglesami.org.pl