Przekaż
1,5% podatku
Wpłać
darowiznę
Rezerwuj Wpłacam/Pomagam

Aktualności > Pomoc dla Ukrainy

„Razem silniejsi. Gdzie jesteśmy w odpowiedzi humanitarnej i jak iść dalej?” – konferencja NGO Forum Razem

Uczestniczymy dziś w konferencji „Razem silniejsi. Gdzie jesteśmy w odpowiedzi humanitarnej i jak iść dalej?” Organizowanej przez UNHCR, NGO Forum Razem.
Dlaczego nasza Fundacja, która zajmuje się wspieraniem osób po stracie jest zaangażowana we wsparcie uchodźców? Trudno nam wyobrazić sobie kogoś, kto stracił więcej niż uchodźca: bliskich, dom, ojczyznę, poczucie bezpieczeństwa, pracę, dobytek. Działamy więc stale na Dworcu Wschodnim i na Telefonie Wsparcia. Pomogliśmy psychologicznie ok. 4 tys. osób. A pracujący dla nas psycholodzy, to też w dużej części osoby z doświadczeniem uchodźctwa.
To co jasno wynika z konferencji i stanowi największe wyzwanie dla NGO na przyszłość, to przede wszystkim problemy na granicy białoruskiej, a także wzrost nastrojów antyukraińskich, które będą przed wyborami dodatkowo podnoszone przez różne grupy polityczne i mogą przełożyć się zarówno na rodzaj jak i zasięg udzielanego wsparcia. Stanowią też ogromne wyzwanie dla polskich NGO, które mogą spotykać się z niechęcią ale i wrogością w związku z udzielanym wsparciem.
Kevin J. Allen, pełnomocnik Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) zaznaczył na spotkaniu, że największą rolę w realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy odgrywają właśnie lokalne NGO. I jak ważne jest czerpanie z doświadczeń i wiedzy osób, które są blisko najbardziej potrzebujących.