Fundacja NAGLE SAMI od wielu lat wspiera osoby w żałobie. W naszej pracy wyraźnie widzimy, że żałoba to proces godzenia się z utratą. Podobnie dzieje się w chorobie nowotworowej, która również niesie z sobą bardzo wiele utrat. Jak wskazują statystyki, w Polsce coraz więcej osób choruje na nowotwór. A z chorym cierpi również rodzina. Mając świadomość tego, jak ważne jest to, by w kryzysowych momentach życia nie być samemu, zdecydowaliśmy się stworzyć w Fundacji przestrzeń, w której zarówno osoby chorujące, jak i ich bliscy mogliby skorzystać ze wsparcia.

Moment diagnozy jest często bardzo traumatycznym doświadczeniem. Nawet jeśli się jej spodziewaliśmy, pierwszą reakcją jest szok. Informacja o tym, że cierpi się na chorobę nowotworową często jest bardzo trudna do przyjęcia i budzi szereg silnych emocji. Są one związane z diagnozą, stanem psychicznym, sytuacją życiową, ale również z osobowością chorego lub członka rodziny.Emocje i myśli, które się pojawiają w związku z zagrożeniem zdrowia i życia, są podobne do tych, które przeżywa osoba w żałobie. Są one również związane z utratami opisanymi poniżej. To, jakie emocje i kiedy się pojawiają, zależy od różnych aspektów. Natomiast często na początku pojawia się szok i niedowierzanie. Później także rozpacz, żal, złość, poczucie niesprawiedliwości, smutek, lęk… Mogą występować naprzemiennie, często przypominają sinusoidę. Ich przeżycie ma prowadzić do momentu adaptacji do nowej sytuacji, zaakceptowania faktu bycia chorym.

Choroba nowotworowa często niesie ze sobą także wiele doświadczeń utrat. Dotyczą one m.in.:

  • stanu fizycznego ­­– sprawności;
  • stanu psychicznego – mogą się pojawić zachowania czy emocje, których wcześniej chory nie doświadczał, z czego może wynikać poczucie chaosu i zagubienie, bądź niezrozumienie samego siebie;
  • ról społecznych – każdy z nas pełni jakieś role: syna, matki, pracownika, podróżniczki… Może być tak, że z niektórych chory będzie musiał zrezygnować na jakiś czas, a z innych nawet na zawsze. Co też ma wpływ na jego rodzinę – która się często musi przeorganizować;
  • poczucia kontroli – choroba (jej objawy i konsekwencje) jest czymś, na co pacjent może mieć wpływ tylko w pewnym zakresie. Utrata kontroli jest często jednym
  • z trudniejszych doświadczeń;
  • kontaktów interpersonalnych;
  • sprawności seksualnej;
  • nadziei.

Doświadczając tych zmian i oswajając się z nimi, dobrze jest mieć wsparcie akceptującego i empatycznego towarzysza. Naszym celem jest wspieranie pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin. Na początku proponujemy wstępną konsultację, która ma pomóc określić, jakie wsparcie jest potrzebne, a także czy jedno spotkanie wystarczy, czy potrzebna będzie dłuższa pomoc. Jeśli osoba zdecyduje się na dłuższą współpracę, spotkania z psychoonkologiem będą odbywały się raz w tygodniu i będą trwały 50 minut.

Rola psychoonkologa we współpracy z chorym lub jego bliskimi zmienia się w zależności od fazy choroby. Jednak zawsze polega ona na wsparciu, wysłuchaniu i akceptacji, psychoedukacji oraz pomocy w zrozumieniu swoich potrzeb, siebie samego czy swoich bliskich. Psychoonkolog wspólnie z klientem szuka różnych sposobów na poradzenie sobie z emocjami, na szukanie wsparcia w otoczeniu. Wspólnie mogą przygotowywać się do kolejnych faz choroby czy nawet śmierci. Praca psychoonkologa jest również związana ze wsparciem rodzin w żałobie.

Więcej informacji o tej formie pomocy psychologicznej i zapisy na konsultacje z psychoonkologiem: tel. 502 511 138, mail: info@naglesami.org.pl