Milena Pacuda, psycholog pracująca w Fundacji z dziećmi i rodzicami, odpowiada na pytania dotyczące konsultacji dla rodziców i opiekunów.

Dla kogo przeznaczone są takie konsultacje?

Na tego rodzaju konsultacje zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci, które doświadczyły straty bliskiej osoby. W trakcie spotkania rodzic/opiekun ma możliwość podzielenia się swoimi wątpliwościami i niepokojami związanymi z tym, w jaki sposób dzieci doświadczają straty.

Kto je prowadzi, ile trwają, czy są odpłatne?

Konsultację prowadzą psycholodzy mający doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami w żałobie. Jedno spotkanie trwa 50 minut.  Każde spotkanie to koszt 150 zł.

Czego można się spodziewać na takiej konsultacji?

W trakcie spotkania specjalista stara się dowiedzieć, jakie są potrzeby rodzica/opiekuna względem konsultacji. Są osoby, które potrzebują podzielić się swoimi wątpliwościami i niepokojami, chcą upewnić się, czy to, czego doświadczają ich dzieci, jest naturalnym elementem żałoby, zastanawiają się, jak wspierać dziecko, które boleśnie doświadcza straty. Psycholog także zadaje pytania, m.in. potrzebuje uzyskać informację o tym, jaka relacja łączyła dziecko i osobę zmarłą, w jaki sposób zareagowało na informację o śmierci, jakie zachowania pojawiły się po stracie bliskiego.Podczas konsultacji psycholog może pytać także o to, w jaki sposób dorośli w otoczeniu dziecka doświadczają żałoby, czy pokazują emocje, szukają dla siebie pomocy i wsparcia. Na konsultacji można razem ze specjalistą zastanowić się i zrozumieć, jakie potrzeby i uczucia stoją za zachowaniem dziecka. Rodzic/opiekun dowie się również, w jaki sposób może wspierać dziecko w tym szczególnym czasie.

Czy na spotkania przychodzi się z dzieckiem?

W przypadku młodszych dzieci, do 12 roku życia, pierwsza konsultacja odbywa się bez udziału dziecka. Bardzo często okazuje się, że jedna lub więcej konsultacji z samym rodzicem/opiekunem jest wystarczającą pomocą. W takich sytuacjach rodzic/opiekun nabiera pewności, że sam może towarzyszyć swojemu dziecku w doświadczeniu trudnych emocji. I że jest to najcenniejsze wsparcie. Bywa jednak, że wspólną decyzją rodzica i specjalisty, dziecko jest zapraszane na kolejne wizyty. Spotkania z dzieckiem mają charakter dobrowolny, nie ma konieczności, by dziecko zostawało sam na sam ze specjalistą, jeśli nie czuje się na to gotowe. Liczba spotkań jest na bieżąco omawiana i ustalana z rodzicem/opiekunem. Jeśli konsultacja dotyczy starszych dzieci, powyżej 12 roku życia, mogą one uczestniczyć już w tym pierwszym spotkaniu. Bywa jednak, że specjalista proponuje, by spotkanie częściowo odbywało się z samym dzieckiem lub z samym rodzicem/opiekunem – jeśli na taką opcję wszystkie strony wyrażą zgodę.

Milena Pacuda jest psychologiem. Uczestniczką szkoleń dotyczących problemów dzieci i nastolatków oraz pracy z rodzicem w duchu Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia bez Przemocy. Ukończyła roczne seminarium Psychoterapia okołoporodowa prowadzone w Laboratorium Psychoedukacji. W Fundacji wspiera rodziców i dzieci po stracie bliskich. Prowadzi grupę dla kobiet po poronieniach i stratach okołoporodowych. (więcej)