Żałoba, jak każdy kryzys jest zjawiskiem fazowym:

1.Brak mobilizacji, okres szoku, wydarzenie nie dociera do jednostki.
2.Silna reakcja – podniecenie, rozpacz lub pomniejszenie odczuć dzięki obronnej ocenie zdarzeń.
3.Zwątpienie w siebie – nie dam sobie rady, nie podołam.
4.Ujawnienie emocji – złość, rozpacz, gniew.
5.Badanie sytuacji – co można, co powinno się zrobić?
6.Poszukiwanie sensu i znaczenia wydarzeń – co to znaczy? Czego chciałbym zmarły ode mnie? Co mam robić dalej?
7.Osiągnięcie integracji – zakończenie żałoby, wpisanie wydarzeń w historię swego życia.

Przebieg kryzysu wg Sugerman